EVALUATIE – mondelinge proef - SB expertpanels

Indien je voorstel ontvankelijk is word je in de tweede helft van oktober door het FWO uitgenodigd om je kandidatuur te komen verdedigen voor een panel van deskundigen.  De expertpanels vinden plaats in het FWO, Egmontstraat 5 te Brussel, tussen 6 november en 7 december.

De ‘SB expert panels’ worden door de raad van bestuur van het FWO samengesteld, na groepering van de kandidaturen per onderzoeksthema. De panels zijn internationaal samengesteld en bestaan zowel uit academici als uit deskundigen die betrokken zijn bij onderzoek en ontwikkeling in het bedrijfsleven.

Een SB expert panel bestaat typisch uit 5 à 6 deskundigen en zal typisch 12 tot 16 kandidaten beoordelen. Minstens 2 panelleden lezen je dossier grondiger en schrijven hier een ‘prerapport’ over.

Elk SB-Expertpanel wordt begeleid door een vertegenwoordiger van het FWO, die tijdens de zitting als moderator de rol van voorzitter vervult. Hij/zij kan een FWO beleidsmedewerker zijn of een adviseur van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Het volledige FWO reglement voor interne en externe peer review vind je hier. Vooral Art. 12 en Hoofdstuk III, paragraaf 2, sectie “Besluitvormingsproces SB-beurzen zijn hier relevant.

De richtlijnen die aan de panelleden worden meegegeven kan je nalezen in de “Guide for SB expert panel members” (later beschikbaar).

Mondelinge Verdediging

Je start de mondelinge proef met eenkorte presentatie (max. 5 minuten). Deze ‘elevator pitch’ geeft je de kans om proactief de sterktes van je kandidatuur toe te lichten en een aantal discussie-elementen aan te brengen. Hierna volgt een ondervraging door de panelleden, die verder gericht zullen peilen naar je kwaliteiten en basiskennis als doctorandus, en je inzicht in en visie op het projectvoorstel en de toepassingsmogelijkheden. Na de mondelinge proef kennen de experten in consensus scores toe op de verschillende evaluatiecriteria.

In de uitnodiging krijg je meer gedetailleerde en praktische info over het verloop van de mondelinge verdediging.

Criteria en scorerooster

Op basis van de lezing van de dossiers, de pre-rapporten en de mondelinge proef worden aan elk dossier in consensus scores toegekend op de evaluatiecriteria (kandidaat, project, toepassingsmogelijkheden).

 1. Potentiële bekwaamheid tot het zelfstandig uitvoeren van doctoraatsonderzoek als innovatiegerichte onderzoeker;

  • Potentiële bekwaamheid als doctoraal onderzoeker: redeneervermogen en kritische geest, wetenschappelijke vakkennis en inzicht in project.
  • Potentiële bekwaamheid als strategisch denkende en innovatiegerichte onderzoeker.
 2. Wetenschappelijke kwaliteit en relevantie van het onderzoeksproject, en de realiseerbaarheid ervan binnen een periode van vier jaar;

  • Wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en uitdaging, inventiviteit en innovativiteit.
  • Kwaliteit van de onderzoeksaanpak en haalbaarheid van het project.
 3. Strategisch belang van het onderzoeksproject m.b.t. het lange termijn potentieel voor innovatieve toepassingen met economisch toegevoegde waarde.

  • Strategisch belang van de onderzoeksaanpak voor de beoogde toepassingen. (relevantie)
  • Strategisch belang van de potentiële toepassingen voor mogelijke gebruikers. (impact)

Bekijk het volledige scorerooster, zoals ook gebruikt door de experten.