OPROEP - opmaak projectvoorstel SB

Lancering oproep

De oproep doctoraatsbeurzen strategisch basisonderzoek (SB) wordt eenmaal per jaar opengesteld, rond 15 juni. De deadline voor indiening is 15 september om 17u00. Indien deze datum op een zaterdag of een zondag valt wordt de indienlimiet verdaagd tot de daaropvolgende maandag om 17u00.

Na het openstellen van de oproep organiseren de Vlaamse universiteiten i.s.m. het FWO infosessies over de modaliteiten van de oproep.

Opmaak projectvoorstel

Om een aanvraag in te dienen is het nodig dat je een promotor aan een Vlaamse universiteit bereid vindt om je doctoraatsonderzoek te begeleiden. Check ook of je op basis van je diploma en ervaring kan toegelaten worden tot de selectieprocedure: de toelatingscriteria worden vermeld in het Reglement doctoraatsbeurzen strategisch basisonderzoek, Art. 2 t.e.m. Art 7.

Het indienen van een (project)aanvraag verloopt steeds digitaal, via de online aanvraagmodule (in het Engels) voor SB beurzen, beschikbaar in het FWO E-loket. In het  e-loket dien je ook je persoonlijke gegevens in te vullen of te updaten. Een aantal van deze gegevens en documenten (diploma, ervaring,…) zijn van belang voor de ontvankelijkheid van je beursaanvraag. Je aanvraagdossier dat zal geëvalueerd worden bestaat dan ook uit de persoonlijke gegevens en de beursaanvraag zelf.

Nieuw op het e-loket? Registreer tijdig (minstens twee dagen vóór de uiterste indiendatum)!

Kandidaten met een buitenlands masterdiploma: laat tijdig een verklaring invullen door de faculteit waar je wil doctoreren. Het attest is te downloaden in het e-loket, en betreft diploma en  de behaalde graden.

NIEUW: Je kiest in het aanvraagformulier een onderzoeksthema uit een lijst van 32 mogelijkheden. Elk onderzoeksthema omvat een aantal topics binnen een bepaald wetenschapsdomein. Vergeet niet je keuze te verantwoorden in het aanvraagformulier! Je keuze is mee bepalend voor de toewijzing door het FWO van je kandidatuur aan een bepaald SB expert panel. De SB expert panels worden samengesteld volgens de 32 onderzoeksthema’s.

Naargelang het aantal kandidaten dat voor een bepaald thema kiest wordt dit thema opgesplitst in 2 of meerdere panels,  bij te weinig kandidaten of wordt het thema samengevoegd met een ander thema.

Hulp?

  • Praktische tips en stap per stap toelichting bij het on-line indienen van je aanvraag vind je in Guide for applicants (in het Engels).
  • Voorbeeld (screen shots) van het aanvraagformulier en de ‘project outline template’ vind je hier.
  • Bij SB@fwo.be kan je terecht voor bijkomende informatie en specifieke vragen.
  • Bij technische problemen met het e-loket en de aanvraagmodules kan je de IT helpdesk contacteren op FWOhelpdesk@fwo.be, en vanaf 16 augustus ook via het telefoonnummer 0800 23326 (op werkdagen van 9 tot 17u