Hervormingen selectieprocedures fundamentele programma’s en SB-beurs

26/06/2017 10:13

Overgangsmaatregelen voor de programma’s Aspirant, SB-beurs, Krediet aan Navorsers en Onderzoeksprojecten

In een extra nieuwsbrief kondigden we de hervorming van de ondersteuningsprogramma’s Aspirant, SB-beurs en Onderzoeksprojecten en de afschaffing van het Krediet aan Navorser aan. Die hervorming heeft onder meer tot gevolg dat aanvragers die voor 2019 (start van de nieuwe programma’s) een dossier mochten indienen dat daarna niet altijd meer zullen kunnen. Om een vlotte overgang te verzekeren en iedereen toe te laten zich op tijd aan te passen aan de nieuwe situatie, voorziet het FWO in de nodige overgangsmaatregelen. We vatten ze hier samen.

Aspirant en SB-beurs

Je zal voor beide types van predoctoraal mandaat, aspirant en SB-beurs, vanaf 2019 (oproep open in 2018) nog maar twee keer mogen aanvragen in het totaal. Nu is dat nog twee keer voor elk type mandaat afzonderlijk, dat is dus een totaal van vier kansen.

In 2019 zullen echter voor de kandidaten die meer dan één keer aanvroegen onder het oude regime de volgende overgangsbepalingen gelden:

  • wie voorheen reeds twee aanvragen deed voor een mandaat aspirant, mag nog één keer postuleren voor een SB-beurs;
  • wie voorheen reeds twee aanvragen deed voor een mandaat aspirant en één aanvraag voor een SB-beurs, mag nog één keer postuleren voor een SB-beurs;
  • wie voorheen reeds twee aanvragen deed voor een SB-beurs, mag nog één keer postuleren voor een mandaat aspirant;
  • wie voorheen reeds twee aanvragen deed voor een SB-beurs en één aanvraag voor een mandaat aspirant, mag nog één keer postuleren voor een mandaat aspirant;
  • wie voorheen reeds één aanvraag deed voor een mandaat aspirant en één voor een SB-beurs kan nog één aanvraag indienen voor één van beide kanalen.

In al deze gevallen zullen de regels met betrekking tot de anciënniteit van de kandidaat (diploma en wetenschappelijke ervaring) van het huidige (dus nog niet herziene) reglement gelden.

Zie voor het huidige reglement Aspirant:

/nl/mandaten-financiering/predoctorale-mandaten/aspirant/reglement-inzake-mandaat-aspirant/

Zie voor het huidige reglement SB-beurs:

/nl/mandaten-financiering/predoctorale-mandaten/doctoraatsbeurs-strategisch-basisonderzoek-(sb)/reglement-doctoraatsbeurzen-strategisch-basisonderzoek/ .

Krediet aan Navorser

Het Krediet aan Navorser wordt afgeschaft. Vanaf 2019 zal het niet meer mogelijk zijn een Krediet aan Navorser aan te vragen en daarvoor gaat in 2018 dus geen oproep meer open. In de plaats daarvan komt er voor de postdoctorale onderzoekers van het FWO een flexibele bench fee, die het mogelijk zal maken om samen met de aanvraag voor het onderzoeksmandaat extra onderzoeksmiddelen aan te vragen.

Postdocs die hun mandaat starten op 1 oktober 2017 (huidige oproep) of 1 oktober 2018 (laatste oproep volgens de oude procedure) zullen in 2019 geen Krediet aan Navorser meer kunnen aanvragen, maar hebben ook niet de kans gekregen om een flexibele bench fee voor te stellen. Daarom zal deze groep aanvragers, die zich in 2019 situeert in het eerste of tweede jaar van het driejarige postdoc-mandaat, nog één keer een Krediet aan Navorser kunnen aanvragen.  Wie in 2018 een postdoctoraal mandaat aanvraagt, kan bovendien al tegelijk met de mandaataanvraag een dossier voor Krediet aan Navorser in het kader van de laatste reguliere oproep voor dat ondersteuningsinstrument indienen.

Onderzoeksprojecten

Van af 2019 kan een kandidaat-promotor of kandidaat-co-promotor van een onderzoeksproject enkel nog een nieuwe projectaanvraag indienen als hij /zij niet meer dan twee lopende onderzoeksprojecten én onderzoeksaanvragen samen heeft. Dat maximum wordt wel berekend op 1 januari van het jaar volgend op het jaar van de aanvraag, zodat een project dat tegen dan is afgelopen daarvoor niet meer meetelt.

Tegen einde september 2017 zal beslist worden welke overgangsmaatregelen voor de projecten kunnen worden genomen.

Meer informatie in deze presentatie