Stipendia Academia Belgica 2017-2018

22/06/2017

De Academia Belgica te Rome zal voor het academiejaar 2017-2018 een aantal Stipendia Academiae Belgicae toewijzen die een looptijd van één tot negen maanden kunnen hebben. Het stipendium omvat:

  • een reis- en onkostenvergoeding van € 700 per maand, uitbetaalbaar in Rome (dit bedrag kan worden aangepast in functie van eventuele andere gelijktijdige inkomsten van de kandidaat);
  • logies in individuele kamer met badkamer/douche in de Academia gedurende de betreffende periode.

 

Kunnen zich kandidaat stellen zij die:

  • hun tweede of derde cyclus-diploma - GGS, bachelor, master, of doctoraat – hebben behaald in het academiejaar, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017;
  • zich onderscheiden hebben door de uitmuntendheid van de universitaire studieresultaten;
  • een onderzoeksproject voorleggen dat een verblijf te Rome van de aangevraagde duur rechtvaardigt;
  • van wie de kandidatuur gesteund wordt door twee professoren die aan een Belgische universiteit doceren.

 

De stipendium-titularissen verbinden er zich toe:

  • in de Academia Belgica te verblijven voor de totale duur van het stipendium en het reglement van interne orde te respecteren;
  • een verslag over de voortgang van het onderzoek door de promotor of onderzoeksverantwoordelijke te laten goedkeuren op het einde van het verblijf of elke drie maanden, naargelang de duur van het stipendium.

Het stipendium voorziet geen sociale verzekering noch ziekteverzekering. Kandidaten moeten ofwel “ten laste van” een derde zijn of zelf instaan voor een verzekering.

 

De kandidaturen omvatten:

Indiendatum: ten laatste op 30 september 2017 op volgend emailadres: nathalie.berghmans@fwo.be. Succesvolle kandidaten ontvangen bericht rond 20 november 2017.

Inlichtingen over de Academia Belgica of over de modaliteiten van het stipendium kunnen worden bekomen, bij voorkeur per e-mail, bij Prof. W. Bracke, directeur van de Academia Belgica : direttore@academiabelgica.it of via segreteria@academiabelgica.it

Afgestudeerden van alle faculteiten komen in aanmerking.