Vacatures FWO-Expertpanels

28/06/2017

Het FWO is voor de versterking van zijn Expertpanels op zoek naar (inter)nationale experten.

Kandidaat-experts worden verzocht hun gemotiveerde kandidaatsstelling ten laatste op 8 september 2017  in te dienen via dit online formulier. (Bekijk hier de guide for applicants)

De kandidaat-experts dienen te vermelden voor welk Expertpanel zij zich kandidaat stellen met opgave van de persoonlijke expertise en de lijst van de wetenschappelijke publicaties.

Een overzicht van de openstaande vacatures en alle praktische informatie kan u hieronder terugvinden.

Expertpanel

Vlaams experten

Niet-Vlaamse experten

Gebied Biologische wetenschappen

   

Bio1: Moleculaire en Cellulaire Biologie

/

2

Bio2: Functionele Biologie

1

2

Bio3: Biodiversiteit en Ecologie

2

1

Bio4: Toegepaste Biologische Wetenschappen

/

1

Gebied Cultuurwetenschappen

 

 

Cult1: Taal

1

1

Cult2: Kunsten, Kunstgeschiedenis en Literatuur

1

1

Cult3: Geschiedenis en Archeologie

1

/

Cult4: Theologie en religiewetenschappen

1

1

Cult5: Filosofie en ethiek

1

2

Gebied Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

 

 

G&M1: Rechtswetenschappen en Criminologie

1

4

G&M2: Economie, Bedrijfseconomie en Management

/

1

G&M3: Psychologie, Pedagogiek, Onderwijskunde en Sociaal Werk

1

2

G&M4: Sociale- , Politieke- en Communicatiewetenschappen

3

3

Gebied Medische wetenschappen

 

 

Med1: Farmaceutische Wetenschappen en Eiwitchemie

1

/

Med2: Genetica, Functioneel Genoomonderzoek, Bio-informatica, Ontwikkelingsbiologie

/

1

Med3: Microbiologie en Immunologie

/

1

Med4: Kankeronderzoek

1

1

Med5: Neurowetenschappen, Klinische Neurologie, Psychiatrie, Musculoskeletaal Onderzoek, Reumatologie, Orthopedie en Dermatologie

1

5

Med6: Cardiovasculair Systeem, Ademhalingssysteem, Nefrologie, Hematologie

1

2

Med7: Gastro-enterologie, Hepatologie, Endocrinologie, Metabolisme en Voeding, Reproductie, Urogenitaal Systeem

1

3

Med8: Gezondheidswetenschappen

2

1

Gebied Wetenschap en Technologie

 

 

W&T1: Wiskundige Wetenschappen

1

1

W&T2: Fysica

1

/

W&T3: Gecondenseerde Materie en Fysische Chemie

1

2

W&T4: Chemie

/

1

W&T5: Informatica en Kennistechnologie

1

1

W&T6: Chemische Ingenieurstechnieken, Materiaalkunde

/

/

W&T7: Energie, Elektrotechniek, Elektronica en Werktuigkunde

1

1

W&T8: Wetenschappen van de Aarde en de Ruimte

/

1

W&T9: Wetenschap en Technologie van Constructies en de Gebouwde Omgeving

/

2

Interdisciplinair Expertpanel

/

1

Commissie Internationale Samenwerking

3

1

 • Je behoort tot de top-40% van jouw discipline
 • Je bent een generalist in een van de volgende vakgebieden:
  • Biologische wetenschappen
  • Cultuurwetenschappen
  • Gedrags- en maatschappijwetenschappen
  • Medische wetenschappen
  • Wetenschap en Technologie
 • Je hebt een aanstelling aan een universiteit of een wetenschappelijke instelling
 • Word een lid van een Expertpanel van 16 of 18 hooggekwalificeerde experten
 • Ontmoet andere (inter)nationale experten in jouw vakgebied
 • Blijf op de hoogte van de nieuwste evoluties in jouw vakgebied
 • Alle reiskosten worden vergoed en je ontvangt een expertenvergoeding
 • Evaluatie van onderzoeksvoorstellen
 • Tweemaal per jaar een Expertpanelvergadering bijwonen
 • Duur: 3 jaar (evt. éénmaal hernieuwbaar)
 • Personen die eerder reeds lid waren kunnen zich na 3 jaar opnieuw kandidaat stellen
 • Gebruik het online sollicitatieformulier