Verantwoord Spel - een nieuwe projectenoproep van de Nationale Loterij

08/05/2015 15:05

Als onderdeel van haar Verantwoord Spel – takenpakket lanceert de Nationale Loterij een oproep voor onderzoeksprojecten inzake spelverslaving. Het is de tweede keer dat in die context een projectenoproep uitgeschreven wordt.

Het behoort tot de wettelijke opdracht van de Nationale Loterij om de natuurlijke spelbehoefte van de mens te kanaliseren, opdat spelen écht verantwoord én plezierig zou blijven. Als enige Belgische operator die in het bezit is van een Verantwoord Spel-certificaat, bindt de Nationale Loterij andermaal de strijd aan tegen de spelverslaving door via deze projectenoproep het wetenschappelijk onderzoek op dat vlak te financieren.

Spelen wordt verondersteld ontspannend en plezierig te zijn en te blijven. Sommige mensen kunnen echter hun speelzucht niet onder controle houden en glijden af naar de spelverslaving. Precies daarom wordt onze volle aandacht gevraagd voor “preventie” en “bescherming” ten opzichte van dergelijke kwetsbare personen en risicospelers.

Met deze projectenoproep wil de Nationale Loterij de schijnwerpers richten op origineel wetenschappelijk werk waarmee er een beter inzicht kan worden verworven in de elementen die « het spel » fundamenteel bepalen, in de risicofactoren die leiden tot « overmatig spelen », en in de beschermende elementen wanneer men met een probleemsituatie wordt geconfronteerd. Tevens wensen we dat de projecten nieuwe therapeutische wegen zullen aanboren en dat er in die context diverse verzorgingsmodellen zich zullen aandienen.

Dergelijke projecten hebben de bedoeling om onderzoekswerk te verrichten waarmee de Nationale Loterij een des te grondiger inzicht verwerft in bepaalde aspecten van de spelverslaving (twee - uiteraard willekeurige - voorbeelden: het gebruik van smartphones bij het spelen, en het specifieke gedrag van spelers van sportweddenschappen). De aanbevelingen van dergelijke onderzoeken zouden vervolgens kunnen worden opgenomen in de strategieën voor de ontwikkeling en de verkoop van de producten van de Nationale Loterij alsook in de communicatie daarover.

Helemaal in de lijn van de principes van de Responsible Gaming -certificatie heeft de Nationale Loterij beslist om opnieuw, voor de jaren 2015 – 2016 een bedrag van 400.000 euro ter beschikking te stellen van organisaties die bijdragen aan de concretisering van één of meer projecten op het vlak van onderzoek naar en de studie van spelverslaving.

De projecten zullen worden onderworpen aan het oordeel van een jury van onafhankelijke deskundigen.

Belangstellende organisaties moeten hun kandidaatsdossiers uiterlijk op 26 juni om middernacht indienen.