Bilaterale Onderzoeksamenwerking Ecuador

Doel?

Het FWO wil internationale samenwerking, als hefboom voor excellentie, volop stimuleren. Daarom sluit het FWO met een aantal landen een bilateraal akkoord om gezamenlijke onderzoeksprojecten te financieren. Deze projecten gaan verder dan de klassieke uitwisselingsprojecten, want ook personeel kan met deze projecten gefinancierd worden.

Eén van de geselecteerde landen is Ecuador. Het FWO bereikte een overeenkomst met het onderzoeksfonds SENESCyT (Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación) voor het financieren van nieuwe onderzoeksprojecten in volgende domeinen:

 • Natuurwetenschappen, aard- en omgevingswetenschappen, landbouw, biologie, chemie, fysica
 • Klimaatverandering
 • Ingenieurswetenschappen, materiaalwetenschappen, landbouwingenieurswetenschappen
 • Interdisciplinair onderzoek, milieuwetenschappen, biodiversiteit, duurzaamheid
 • Wiskunde, computerwetenschappen en informatica
 • Gezondheid en voeding
 • Sociale wetenschappen
 • Humane wetenschappen

Voorlopig is de lancering van nieuwe oproepen voor bilaterale onderzoekssamenwerking met Ecuador (FWO-SENESCyT) niet mogelijk.

 Kenmerken?

 • Gezamenlijk onderzoeksproject met partner uit Ecuador
 • Periode: 2 jaar
 • Maximaal jaarlijks budget: € 70.000, of € 140.000 voor het hele project (personeel, werking, uitrusting)
 • Indiendatum: 15 juli 2014
 • Bekendmaking resultaten: december 2014
 • Start project: 1 januari 2015
 • Slaagpercentage 2010: 23%

Profiel en voorwaarden?

 • Als ploeg van onderzoekers hebben jullie nood aan werkings-, uitrustings- en personeelskredieten, en aan internationale samenwerking om jullie doelstellingen te bereiken.
 • Jullie onderzoek wordt uitgevoerd aan universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap of aan geregistreerde hogescholen die de graad van doctor kunnen toekennen.
 • Jullie onderzoeksproject wordt uitgevoerd onder leiding van een promotor, eventueel in samenwerking met copromotor(en), en in nauwe samenwerking met een Ecuadoriaanse onderzoeksgroep.
 • Alle materiaal, verworven dankzij een werkings- of uitrustingskrediet van het FWO, wordt eigendom van de universiteit.
 • De onthaalinstelling is werkgever van het personeel bezoldigd op onderzoeksprojecten.
 • Aan (co-) promotoren kan geen enkele bezoldiging of cumulatie met een bezoldiging worden toegestaan in het kader van een onderzoeksproject. 

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Jullie gezamenlijke aanvraag wordt gelijktijdig bij FWO en SENESCyT ingediend, volgens de daar geldende modaliteiten.
 • Een gezamenlijk Expertpanel bestaand uit Vlaamse en Ecuadoriaanse Experts buigt zich over je aanvraag. 
 • Het Expertpanel brengt verslag uit aan de raad van bestuur.
 • De raad van bestuur beslist over je toekenning.
 • Je kan nadien feedback vragen over deze beslissing.

Reglementen en downloads