Doctoraatsbeurs strategisch basisonderzoek (SB)

Doel?

Met een Doctoraatsbeurs Strategisch Basisonderzoek kunnen jonge onderzoekers zich bekwamen tot strategisch denkende en innovatiegerichte wetenschappers.

Strategisch basisonderzoek in de context van doctoraatsbeurs houdt (doctoraatswaardig) uitdagend en vernieuwend onderzoek in, dat (in geval van succes) op langere termijn kan leiden tot innovatieve toepassingen (producten, processen, diensten) met economische toegevoegde waarde voor specifieke bedrijven, voor een collectief van bedrijven of een sector, of aansluitend bij de VRWI-transitiegebieden.

Kenmerken?

 • Periode: 2 jaar, eenmaal hernieuwbaar
 • Netto beursbedrag: minimum € 1.897,76
 • Forfaitaire werkingstoelage: € 3.720 per jaar
 • Oproep gesloten
  • Bekendmaking resultaten: 14 december 2017
  • Start mandaat: 1 januari 2018
 • Slaagpercentage oproep 2016: 30%

Profiel en voorwaarden?

 • Je bezit (bij de start van het mandaat) een masterdiploma uitgereikt in één van de landen van de EU of van de EER of Zwitserland
 • Je behaalde dit diploma, met minstens de vermelding “onderscheiding”, niet langer dan 5 jaar geleden
 • Je hebt bij aanvang van het mandaat (1 januari volgend op de oproep) niet meer dan 18 maanden wetenschappelijke ervaring
 • Je hebt nog niet van een FWO- of IWT- mandaat genoten (zelfs gedeeltelijk)
 • Je kan maximum twee keer voor hetzelfde mandaat postuleren.
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit

Meer details vind je in het reglement doctoraatsbeurzen strategisch basisonderzoek

Overgangsmaatregel: in aanvraagjaar 2019 kan men nog aanvragen onder de oude ancïenniteitsregels voor zover men niet voor de eerste keer aanvraagt en het aantal aanvraagmogelijkheden van de kandidaat geldend onder de oude regelgeving nog niet uitgeput was.

Volgend schema toont de geldende regels voor wie de eerste maal indien(de)(t) in 2017, 2018 of 2019.

Infosessies oproep 2017

Het FWO stelt de nieuwe oproep doctoraatsbeurzen SB voor aan de vijf Vlaamse universiteiten. De presentatie vind je ook hier.

Agenda (voor meer details, zie de universiteit in kwestie)

 • 29 juni: UHasselt
 • 29 juni:  UAntwerpen
 • 3 juli: KU Leuven
 • 5 juli: UGent
 • 6 juli: VUB

Hoe verloopt de aanvraag- en selectieprocedure?

 • Gedetailleerde info over aanvraag- en selectieprocedure vind je hier
 • In een notendop:
  • Je dient je aanvraag in via de online applicatie (e-loket)
  • De aanvragen worden gescreend op ontvankelijkheid (volledigheid en toelatingscriteria)
  • De promotor wordt door het FWO gevraagd een aanbevelingsbrief te schrijven
  • Je wordt uitgenodigd om (tussen 6 november en 7 december 2017) je aanvraag te verdedigen voor een internationaal SB-expertpanel
  • Overzicht experten SB panels 2017
  • De selectie is gebaseerd op de scores op drie criteria (kandidaat, project en toepassingsmogelijkheden) uitgebracht door de expertpanels
  • De raad van bestuur van het FWO beslist over de aanstelling
  • Je ontvangt feedback over deze beslissing

Reglementen

 • Algemeen reglement
  Dit algemeen reglement is van toepassing voor elke financiering aangeboden door het FWO.

Documenten en toelichting voor aanvragers SB oproep 2017

Contact

 • Bij SB@fwo.be kan je terecht voor bijkomende informatie en specifieke vragen.
 • Bij technische problemen met het e-loket en de aanvraagmodules kan je de IT helpdesk contacteren op FWOhelpdesk@fwo.be, en vanaf 16 augustus ook via het telefoonnummer 0800 23326 (op werkdagen van 9 tot 17u

Algemene toelichting

Specifieke ondersteunende documenten

Ondersteunende documenten evaluatie

Documenten en toelichting voor SB bursalen bij het FWO

Deze zijn van toepassing voor de bursalen SB die vanaf 1 januari 2016 en later gestart zijn als SB-bursaal bij het FWO.

 • Praktische toelichting voor SB-mandaathouders vindt u  via de FAQ: .
 • De presentatie van de infosessie voor de nieuwe bursalen SB (2017) is beschikbaar.

De volgende formulieren zijn beschikbaar via het e-loket en kunnen daar, ingevuld, ook ge-upload worden.  :

 • Aanvraag fietsvergoeding
 • Melding buitenlands verblijf
 • Cumulatieaanvraag
 • Beperkingen van de opdrachten
 • Melding opdrachten

Contact:  SB@fwo.be

Toelichting voor SB bursalen gestart in 2015 (IWT) en vroeger

Deze zijn van toepassing voor de IWT-bursalen die gestart zijn vóór 1 januari 2016. Deze beurzen worden sinds 1 januari 2016 beheerd door het Agentschap Innoveren & Ondernemen, waarin het vroegere IWT is opgegaan.

Toelichting en documenten via https://www.vlaio.be/nl/andere-doelgroepen/stragische-onderzoeksbeurzen/vervolgstappen.

Contact: sb-support@vlaio.be