EUI Doctoraatsbeurs

Doel?

Het Europees Universitair Instituut (EUI) in Firenze is een gerenommeerd instituut dat jonge onderzoekers de unieke kans biedt om hun doctoraatsonderzoek in een internationale en wetenschappelijk hoogstaande context uit te voeren met Europese strekking in de gedrags- en maatschappijwetenschappen: geschiedenis, rechten, economie, politieke en sociale wetenschappen. Voor het academiejaar 2018-2019 zal het FWO twee EUI-doctoraatsbeurzen financieren voor Vlaamse doctoraatsstudenten. Het FWO zal eveneens de uitvoering van de eerste evaluatieronde op zich nemen. Het EUI staat in voor de finale selectie van de kandidaten.

Kenmerken?

 • Periode: 4 jaar
 • Maandelijkse beurs: € 1.860
 • Reistoelage: ja
 • Ziekteverzekering: ja
 • Bekendmaking resultaten: eind april 2018
 • Start mandaat: 1 september 2018

Profiel en voorwaarden?

 • Je hebt een masterdiploma behaald aan een Vlaamse universitaire instelling (dit diploma moet zijn uitgereikt vóór 31 augustus 2018). Wanneer je op de datum van de deadline ouder bent dan 31 jaar, mag je dit diploma niet langer dan 5 jaar geleden behaald hebben. Indien je over meer dan één masterdiploma beschikt, is deze regel enkel van toepassing op het diploma uit hetzelfde studiegebied als het doctoraatsvoorstel. Ongeacht het studiegebied, mag het 1ste masterdiploma in geen enkel geval langer dan 10 jaar geleden zijn behaald, te rekenen vanaf de startdatum van het mandaat (1 september). Deze grens wordt met één jaar opgeschoven per periode van minstens 3 maanden moederschapsverlof of per aaneensluitende periode van minstens 3 maanden voltijds ouderschapsverlof dat genomen werd tussen de datum van het betrokken masterdiploma en de aanvraag.
 • Je hebt in het verleden nog geen FWO mandaat genoten (zelf gedeeltelijk).
 • Je kan slechts tweemaal voor eenzelfde mandaat een aanvraag indienen.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Je dient je aanvraag in via de online applicatie van het EUI.
 • De aanvragen worden door het FWO/EUI gecheckt op ontvankelijkheid.
 • De ontvankelijke aanvragen worden voorgelegd aan het ‘EUI adviescomité’ van het FWO.
 • De ranking van het ‘EUI adviescomité’ wordt voorgelegd aan het EUI.
 • Het EUI maakt een preselectie en nodigt de beste kandidaten uit voor een interview.
 • Het EUI selecteert twee kandidaten voor financiering.
 • Het EUI informeert de kandidaten over alle ontwikkelingen in hun aanvraag.

Reglementen en downloads