Krediet aan Navorser

Doel?

Het krediet aan navorsers steunt jonge en/of gevestigde onderzoekers met een individueel werkingskrediet.

Kenmerken?

 • Periode: variabel
 • Werkings- en/of uitrustingskosten: minimum € 2.500 - maximum € 40.000
 • Indiendatum: 3 april 2018

 • Bekendmaking resultaten: 28 november 2018
 • Start mandaat: 1 januari 2019
 • Slaagpercentage 2017: 20,45%

Profiel en voorwaarden?

 • Je bent een onderzoeker op min. postdoctoraal niveau en max. niveau hoofddocent
 • Je bent verbonden aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap. Of je bent aangesteld aan de Evangelische Protestantse Faculteit in Leuven, de Faculteit voor Protestantse Godsgeleerdheid in Brussel of aan een Vlaamse of federale instelling voor wetenschappelijk onderzoek.
 • Je bent een onafhankelijke postdoctorale onderzoeker uit de Vlaamse Gemeenschap onder de leiding en de verantwoordelijkheid van een Vlaamse universiteit.
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Het hoofd van de onderzoekseenheid schrijft een aanbevelingsbrief.
 • Je aanvraag wordt aan de FWO-Expertpanels voorgelegd.
 • De Expertpanels brengen verslag uit aan de raad van bestuur.
 • De raad van bestuur beslist over je aanstelling.
 • Meer informatie

Reglementen en downloads

De volgende formulieren zijn vanaf heden beschikbaar via het e-loket:

 • Activiteitenverslag