Samenwerking met Zwitserland

Doel

Het FWO wil internationale samenwerking, als hefboom voor excellentie, volop stimuleren. Daarom sluit het FWO met een aantal landen overeenkomsten. Om gemeenschappelijke onderzoeksprojecten tussen Vlaanderen en Zwitserland op te zetten, sloot het FWO een Lead Agency Procedure (LAP) overeenkomst met het Zwitserse SNSF (Swiss National Science Fund). De ‘Lead Agency’ draagt de verantwoordelijkheid voor de coördinatie en uitvoering van de beoordeling en voor het besluit tot honorering.

In het kader van deze LAP overeenkomst zal SNSF voor de aanvraagronde met deadline in 2018 als Lead Agency optreden. Dit betekent dat het SNSF in 2018 zal instaan voor het afwerken van de volledige evaluatie- en selectieprocedure.

Kenmerken

 • Voor de samenwerking met SNSF wordt er gewerkt met een Lead Agency Procedure waarbij SNSF de Lead Agency is in deze aanvraagronde (2018). De volledige aanvraag dient bijgevolg door de Zwisterse partner ingediend te worden bij SNSF. De Vlaamse partner dient enkel via cis@fwo.be een overzicht van het aangevraagde Vlaamse budget in bij FWO in te dienen (gebruik formulier ‘cost sheet’).
 • Het gaat om één geïntegreerd onderzoeksvoorstel met één centrale vraagstelling, methodologie en uitwerking.
 • Periode: 4 jaar.
 • FWO personeel- en werkingsmiddelen: van € 45.000 tot € 130.000.
 • FWO uitrusting/“matching funding”: maximum € 150.000.
 • SNSF deadline: 3 april 2018 (17h)
  FWO deadline: 3 april 2018 (17h)
 • Bekendmaking resultaten: oktober-november 2018.
 • Start project: 1 januari 2019.
 • Slaagpercentage 2017: zelfde slaagkans als reguliere FWO projecten.

Profiel en voorwaarden

 • Als ploeg van onderzoekers hebben jullie nood aan werkings-, uitrustings- en personeelskredieten voor de uitvoering van een gemeenschappelijk onderzoeksproject dat mogelijk is door het combineren van complementaire expertise en een relevant wetenschappelijk aandeel van beide partners vereist.
 • Jullie onderzoek wordt uitgevoerd aan een ontvankelijke Vlaamse onthaalinstelling (Artikel 3).
 • De promotor die ook de verantwoordelijke woordvoerder is t.a.v. het FWO, dient in regel te zijn met Artikel 9 van het reglement betreffende onderzoeksprojecten.
 • Voor de aanvraagronde 2018 vallen de FWO-SNSF aanvragen onder de noemer van reguliere FWO onderzoeksprojecten. Dit betekent dat:

Hoe verloopt de aanvraagprocedure

 • De partners volgen de beoordelingssystematiek van de organisatie die optreedt als de Lead Agency. Voor de aanvraagronde 2018 is dit SNSF.
 • In hoofdlijnen is de aanvraagprocedure waarbij SNSF de Lead Agency is als volgt:
  • De Zwitserse partner dient de aanvraag in bij SNSF voor 3 april 2017 (17h).
  • Daarenboven moet de Vlaamse partner bij FWO een overzicht van het aangevraagde budget voor Vlaanderen indienen bij FWO via cis@fwo.be (zie formulier ‘cost sheet’) voor 3 april 2018 (17h).
 • De aanvragen worden getoetst op ontvankelijkheid, het FWO en SNSF checken of de aanvraag aan de formele vereisten voldoet.
 • Internationale peer-review en evaluatie door SNSF.
 • De raad van bestuur van FWO en SNSF beslissen over de aanstelling.

Reglementen en downloads

 • Algemeen reglement
  Dit algemeen reglement is van toepassing voor elke specifieke aanvraag.