Nieuw in 2017: Samenwerking met Zwitserland

Doel

Het FWO wil internationale samenwerking, als hefboom voor excellentie, volop stimuleren. Daarom sluit het FWO met een aantal landen overeenkomsten. Om gemeenschappelijke onderzoeksprojecten tussen Vlaanderen en Zwitserland op te zetten, sloot het FWO een Lead Agency Procedure overeenkomst (LAP) met het Zwitserse SNSF (Swiss National Science Foundation). De ‘Lead Agency’ draagt de verantwoordelijkheid voor de coördinatie en uitvoering van de beoordeling en voor het besluit tot honorering.

In het kader van deze LAP overeenkomst zal FWO voor de aanvraagronde met deadline in 2017 als Lead Agency optreden. Dit betekent dat het FWO in 2017 zal instaan voor het afwerken van de volledige evaluatie- en selectieprocedure. In 2018 zal het Zwitserse SNSF deze rol op zich nemen.

Kenmerken

 • Voor de samenwerking met SNSF wordt er gewerkt met een Lead Agency Procedure waarbij FWO de Lead Agency is in deze aanvraagronde (2017). Aanvragen dienen door de Vlaamse partner bij het FWO via E-loket te worden ingediend. De Zwitserse partner dient via mySNF ook de nodige documenten bij SNSF in te dienen.
 • Het gaat om één geïntegreerd onderzoeksvoorstel met één centrale vraagstelling, methodologie en uitwerking.
 • Periode: 4 jaar.
 • FWO personeel- en werkingsmiddelen: van € 45.000 tot € 130.000 (met een jaarlijks richtbedrag van € 70.000).
 • Oproep gesloten
 • Bekendmaking resultaten: december 2017.
 • Start project: 1 januari 2018.
 • Slaagpercentage 2016: 16,53%

Profiel en voorwaarden

 • Als ploeg van onderzoekers hebben jullie nood aan werkings-, uitrustings- en personeelskredieten voor de uitvoering van een gemeenschappelijk onderzoeksproject dat enkel mogelijk is door het combineren van complementaire expertise en een relevant wetenschappelijk aandeel van beide partners vereist.
 • Jullie onderzoek wordt uitgevoerd aan een ontvankelijke Vlaamse onthaalinstelling (Artikel 3).
 • De promotor die ook de verantwoordelijke woordvoerder is t.a.v. het FWO, dient in regel te zijn met Artikel 9 van het reglement betreffende onderzoeksprojecten.
 • Voor de aanvraagronde 2017 vallen de FWO-SNSF aanvragen onder de noemer van reguliere FWO onderzoeksprojecten. Dit betekent dat:
  • De aanvragen in het kader van deze LAP met Zwitserland meetellen voor de berekening van het maximaal aantal projecten per aanvraagronde waarvoor u mag optreden als (co-)promotor.
  • Promotor-woordvoerders die tijdens de aanvraagronde 2016 een regulier project (inclusief de LAP met Slovenië, Luxemburg en Oostenrijk) kregen toegewezen, kunnen tijdens de aanvraagronde 2017 geen aanvraag voor een FWO-SNSF project indienen.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure

 • De partners volgen de beoordelingssystematiek van de organisatie die optreedt als de Lead Agency. Voor de aanvraagronde 2017 is dit FWO, in 2018 is dit SNSF.
 • In hoofdlijnen is de aanvraagprocedure waarbij het FWO de Lead Agency is als volgt:
 • De Vlaamse partner dient de aanvraag in het Engels in via het FWO E-loket rekening houdende met de bovenvermelde deadline.
 • Daarenboven moet de Zwitserse partner ook de noodzakelijke SNSF formulieren tijdig indienen bij SNSF via mySNF.
 • Elke promotor en co-promotor van zowel het Vlaamse als Zwitserse onderzoeksteam moeten beschikken over een FWO E-loket profiel met geüpdatete lijst van publicaties.
 • De aanvragen worden getoetst op ontvankelijkheid, het FWO en SNSF checken of de aanvraag aan de formele vereisten voldoet.
 • Je stelt 10 externe referenten voor (om te zien wie in aanmerking komt bekijk je het reglement). Let op: referenten die een aanstelling genieten aan een Belgische universiteit, onderzoeksinstelling of welke andere organisatie ook of aan een soortgelijke instelling in Zwitserland komen niet in aanmerking. Bovendien mag er ook geen Conflict of Interest (CoI) zijn tussen de opgegeven referenten en de Zwitserse partner(s).
 • Jouw aanvraag wordt aan een aantal van deze referenten voorgelegd ter evaluatie.
 • De FWO expertpanels buigen zich over je aanvraag.
 • De raad van bestuur van FWO en SNSF beslissen over de aanstelling.

Reglementen en downloads

 • Algemeen reglement
  Dit algemeen reglement is van toepassing voor elke specifieke aanvraag.