SCK-CEN Chair "Prof Roger Van Geen"

Doel

Op initiatief van het Belgische Studiecentrum voor Kernenergie SCK•CEN zullen het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) en het Fonds de la Recherche Scientifique-FNRS (F.R.S.-FNRS) in 2017 de SCK•CEN Chair “Roger Van Geen” 2017 toekennen.

Kenmerken?

De laureaat van de SCK•CEN Chair “Roger Van Geen” krijgt een geldprijs van 12.500 EURO

Daarenboven moet de laureaat van de SCK•CEN Chair “Roger Van Geen”een lezing verzorgen tijdens een van de SCK•CEN events én een lezingenreeks op graduate niveau voor studenten van de Belgian Nuclear Engineering Network (BNEN, zie http://bnen.sckcen.be/), SCK•CEN onderzoekers en voor iedereen werkzaam in de Belgische kernenergie in het algemeen. Deze lezingenreeks wordt geporganiseerd in overleg met de SCK•CEN academy. Alle kosten die hieraan verbonden zijn, worden vergoed.

Het onderzoek voor deze Chair dient een substantiële en originele bijdrage te zijn in het veld van kernenergie en/of nucleaire straling. Zowel technisch georiënteerd onderzoek als onderzoek van socio-economische aard dat gerelateerd is aan nucleair onderzoek of technologie komt in aanmerking; mogelijke topics zijn bv (niet exhaustief):

 • nucleaire ingenieurswetenschappen;
 • stralingsbescherming;
 • materiaalonderzoek;
 • radio-actief afval;
 • ontmanteling en ontsmetting van radio-actieve materialen;
 • nucleaire rampenplanning;
 • radiobiologie en radio-ecologie;
 • microbiologie;
 • medische of industriële toepassingen van straling;
 • duurzaamheid.

Profiel en voorwaarden?

The SCK•CEN Chair “Roger Van Geen” is awarded to a top level scientist in the research of nuclear energy and/or nuclear radiation. Candidates should be affiliated to a recognized research institute or university on postdoctoral level or upwards; the Chair is open to applicants worldwide. 

The selection criteria are:

 • Scientific quality of the research in fundamental or applied aspects of nuclear sciences during the research career;

 • a proven track record of education in this field;

 • existing or potential collaborations with nuclear research at SCK•CEN are an advantage.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

Kandidaten voor de SCK•CEN Chair “Roger Van Geen” moeten genomineerd worden door een senior onderzoeker die niet geaffilieerd is aan de SCK•CEN Wetenschappelijke Raad; een aanbevelingsbrief door de persoon die de kandidaat nomineert moet aan het nominatieformulier toegevoegd worden.

Het nominatiedossier, in het Engels, moet ten laatste op 15 mei 2017 bij het FWO ingediend worden op prijzen@fwo.be.

De volgende documenten zijn vereist:

 • het nominatieformulier, volledig ingevuld;
 • een gedetailleerd curriculum vitae, inclusief een volledige publicatielijst van de genomineerde kandidaat;
 • een aanbevelingsbrief door de persoon die de kandidaat nomineert. Deze persoon kan geen lid zijn van de Wetenschappelijke Raad van SCK•CEN.

Downloads