Organisatie

Statuten

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO) Het FWO is een Stichting van Openbaar Nut die rechtspersoonlijkheid verkreeg bij Koninkl…

» Lees meer

Wie is wie bij FWO

Organigram FWO-structuur:

» Lees meer

FWO-Expertpanels

Expertpanels vormen het kloppend hart van het FWO. Zij beoordelen de verschillende aanvragen voor mandaten en onderzoeksprojecten. Er zijn 30 vakspecifieke panels en 1 interdisciplinair panel.

» Lees meer

Charter deugdelijk bestuur

Het FWO onderschrijft de principes inzake deugdelijk bestuur voor privaatrechtelijke extern verzelfstandigde agentschappen. In onderstaand d…

» Lees meer

HR Strategie

De Europese Commissie publiceerde in 2005 het Europese handvest voor Onderzoekers en de Gedragscode voor de rekrutering van onderzoekers. Via de implementatie van dit handvest wenst de Europese Commissie een aantrekkelijke, open en duurzame Europese arbeidsmarkt voor onderzoekers te ontwikkelen. Alle Vlaamse onderzoeksinstellingen hebben het handvest ondertekend.

» Lees meer

Wetenschappelijke integriteit

Het thema wetenschappelijke integriteit heeft de laatste jaren aan actualiteit gewonnen. In verschillende landen doken opzienbarende gevalle…

» Lees meer

Ethische adviezen

Het FWO ziet er nauwlettend op toe dat onderzoek ondersteund met zijn middelen verloopt volgens ethische maatstaven. Sommige worden door de …

» Lees meer

Klachtenprocedure

Het FWO streeft naar een optimale dienstverlening. Toch is het mogelijk dat u niet tevreden bent en een klacht wenst in te dienen. Hier leest u hoe dat in zijn werk gaat. Wenst u een tekortkoming te melden, dan hoeft dit niet via de officiële klachtenprocedure te gebeuren. We maken het verschil duidelijk. 

» Lees meer

Logo en Huisstijl

Download logo in eps (drukwerk) Download logo in jpeg Handleiding voor gebruik van het logo In 85 jaar tijd is het Fonds Wetenschapp…

» Lees meer