Samenstelling Raadgevend comité voor de financiën

Naam

Titel

Voorzitter

 

De Keuleneer Eric

Gedelegeerd Bestuurder Universitaire Stichting

Leden

 

Stienlet Georges   

Inspecteur-generaal financiën

Vandewalle Luc

Lid van de Raad van Commissarissen, ING België

Verwilst Herman

Buitengewoon hoogleraar – Universiteit Gent

Secretaris-generaal

Willems Hans

Secretaris-generaal - FWO

Waarnemer afgevaardigd door de raad van bestuur

 

Bury Jo

Algemeen directeur - VIB