FWO-Expertpanels

Expertpanels vormen het kloppend hart van het FWO. Zij beoordelen de verschillende aanvragen voor mandaten en onderzoeksprojecten. Er zijn 30 vakspecifieke panels en 1 interdisciplinair panel. De meeste panels tellen 16 leden, waarvan de meerderheid niet verbonden is met een Vlaamse universiteit. De panels vergaderen twee keer per jaar en brengen wetenschappelijke adviezen uit.  Die worden voorgelegd aan de raad van bestuur.

De 30 Expertpanels zijn verdeeld over 5 wetenschapsgebieden: 

SCOPE

De interdisciplinariteit moet erin bestaan dat in elk van de betrokken disciplines (die tot een verschillende gebied behoren) vooruitgang kan worden geboekt door de uitvoering van het gezamenlijk project, in elk van de disciplines afzonderlijk en/of op een gezamenlijk gebied. Projecten waarin de ene discipline slechts instrumenteel is voor de andere, waarin vanuit de ene discipline hulpmiddelen worden aangereikt voor een onderwerp uit een andere discipline, komen niet in aanmerking.

Het interdisciplinair expertpanel doet op basis van dit criterium voorafgaandelijk een ontvankelijkheidsonderzoek. Aanvragen kunnen nadien doorverwezen worden naar discipline specifieke panels.

Een leidraad om te bepalen of uw aanvraag thuis hoort binnen het interdisciplinair panel, kan u hier terugvinden.

LEDEN

Naam

Instelling

Voorzitter

 

Skirtach André

Universiteit Gent

Ondervoorzitter

 

Biggs Michael

University of Hertfordshire (GB)

Leden

 

Francart Tom

KU Leuven

Giera Martin

Leids Universitair Medisch Centrum

Hooyberghs Jef

VITO

Morrison Ann

Aalborg University (DK)

Slump Cornelis

Universiteit Twente (NL)

Stroobants Sigrid

Universiteit Antwerpen

Svozil Karl

Vienna University of Technology (AT)

Taly Valerie

Université Paris Descartes (FR)

Hoe verloopt een aanvraag? Het correcte Expertpanel

Internationale samenwerking

- Commissie Internationale Wetenschappelijke contacten (CIWC) - Commissie Internationale Samenwerking (CIS)

» Lees meer

Onderzoeksinfrastructuur

Commissie Invest -Commissie Science

» Lees meer

Overige Commissies

Er zijn nog enkele adviesgroepen met een welbepaalde opdracht of binnen een bepaalde samenwerking. Deze groepen vergaderen één of twee keer per jaar, naargelang de behoefte.  

» Lees meer

Gedragscode

Gedragscode FWO -Expertpanels Vastgelegde Gedragslijn 1. De panelvoorzitter en de panelleden moeten de gedragslijn nauwgezet opvolgen. Bij…

» Lees meer

Reglement FWO - Interne en externe peer review

Art. 1. Het FWO doet voor de evaluatie van onderzoeksaanvragen en aanvragen voor onderzoeksinfrastructuur beroep op zowel interne als exte…

» Lees meer

Guideline for panel members

De richtlijnen die aan de panelleden worden meegegeven kan u nalezen in de guide for panel members

» Lees meer

Lijst leden Expertpanels en bestuursorganen

Hieronder kan u de lijst met alle leden van de FWO-Expertpanels en bestuursleden terugvinden

» Lees meer