FWO-Expertpanels

Expertpanels vormen het kloppend hart van het FWO. Zij beoordelen de verschillende aanvragen voor mandaten en onderzoeksprojecten. Er zijn 30 vakspecifieke panels en 1 interdisciplinair panel. De meeste panels tellen 16 leden, waarvan de meerderheid niet verbonden is met een Vlaamse universiteit. De panels vergaderen twee keer per jaar en brengen wetenschappelijke adviezen uit.  Die worden voorgelegd aan het Bureau en de Raad van Bestuur.

De 30 Expertpanels zijn verdeeld over 5 wetenschapsgebieden: 

Internationale samenwerking

- Commissie Internationale Wetenschappelijke contacten (CIWC) - Commissie Internationale Samenwerking (CIS)

» Lees meer

Onderzoeksinfrastructuur

Commissie Hercules-Invest Commissie Hercules-Science

» Lees meer

Overige Commissies

Er zijn nog enkele adviesgroepen met een welbepaalde opdracht of binnen een bepaalde samenwerking. Deze groepen vergaderen één of twee keer per jaar, naargelang de behoefte.  

» Lees meer

Gedragscode

Gedragscode FWO -Expertpanels Besluitvormingsproces Alle panels zijn verplicht volgende werkwijze te volgen zowel voor mandaten, kredieten…

» Lees meer

Reglement FWO - Interne en externe peer review

Art. 1. Het FWO doet voor de evaluatie van onderzoeksaanvragen beroep op zowel interne als externe peer review. Zoals bepaald in artikel 2…

» Lees meer

Guideline for panel members

De richtlijnen die aan de panelleden worden meegegeven kan u nalezen in de guide for panel members

» Lees meer

Lijst leden Expertpanels en bestuursorganen

Hieronder kan u de lijst met alle leden van de FWO-Expertpanels en bestuursleden terugvinden

» Lees meer