FWO-Expertpanels

Expertpanels vormen het kloppend hart van het FWO. Zij beoordelen de verschillende aanvragen voor mandaten en onderzoeksprojecten. Er zijn 29 vakspecifieke panels en 1 interdisciplinair panel. De meeste panels tellen 16 leden, waarvan de meerderheid niet verbonden is met een Vlaamse universiteit. De panels vergaderen twee keer per jaar en brengen wetenschappelijke adviezen uit.  Die worden voorgelegd aan het Bureau en de Raad van Bestuur.

De 29 Expertpanels zijn verdeeld over 5 wetenschapsgebieden: 

Interdisciplinair Expertpanel

SCOPE

De interdisciplinariteit moet erin bestaan dat in elk van de betrokken disciplines (die tot een verschillende gebied behoren) vooruitgang kan worden geboekt door de uitvoering van het gezamenlijk project, in elk van de disciplines afzonderlijk en/of op een gezamenlijk gebied. Projecten waarin de ene discipline slechts instrumenteel is voor de andere, waarin vanuit de ene discipline hulpmiddelen worden aangereikt voor een onderwerp uit een andere discipline, komen niet in aanmerking.

Het interdisciplinair expertpanel doet op basis van dit criterium voorafgaandelijk een ontvankelijkheidsonderzoek. Aanvragen kunnen nadien doorverwezen worden naar discipline specifieke panels.

Een leidraad om te bepalen of uw aanvraag thuis hoort binnen het interdisciplinair panel, kan u hier terugvinden.

LEDEN

Voorzitter

 

Van Bendegem Jean Paul

Vrije Universiteit Brussel

Ondervoorzitter

 

Ameloot Marcel

Universiteit Hasselt

Leden

 

Braeckman Johan

Universiteit Gent

Luyten Frank

KU Leuven

Morrison Ann

Aalborg University (DK)

Salzet Michel

Université Lille 1 (FR)

Slump Cornelis

Universiteit Twente (NL)

Stroobants Sigrid

UAntwerpen

Svozil Karl

Vienna University of Technology (AT)

Van Steen Kristel

Université de Liège

Hoe verloopt een aanvraag? Het correcte Expertpanel

Internationale samenwerking

- Commissie Internationale Wetenschappelijke contacten (CIWC) - Commissie Internationale Samenwerking (CIS)

» Lees meer

Overige Commissies

Er zijn nog enkele adviesgroepen met een welbepaalde opdracht of binnen een bepaalde samenwerking. Deze groepen vergaderen één of twee keer per jaar, naargelang de behoefte.  

» Lees meer

Gedragscode

Gedragscode FWO - Expertpanels Besluitvormingsproces Alle panels zijn verplicht volgende werkwijze te volgen zowel voor mandaten, kred…

» Lees meer

Reglement FWO - Interne en externe peer review

Art. 1. Het FWO doet voor de evaluatie van onderzoeksaanvragen beroep op zowel interne als externe peer review. Zoals bepaald in artikel 20…

» Lees meer

Guideline for panel members

De richtlijnen die aan de panelleden worden meegegeven kan u nalezen in de guide for panel members

» Lees meer

Lijst leden Expertpanels en bestuursorganen

Hieronder kan u de lijst met alle leden van de FWO-Expertpanels en bestuursleden terugvinden

» Lees meer