Bio1: Moleculaire en Cellulaire Biologie

De scope van het Expertpanel Bio1 omvat fundamenteel biologisch onderzoek dat zich naar inhoud en/of methodologie richt op moleculaire, intracellulaire en intercellulaire aspecten. De finaliteit van het onderzoek is de fundamentele kennis van de biologische processen zonder directe toegepaste doelstellingen (zoals medische, biomedische, landbouwkundige en biotechnologische).

Meer specifiek:

 • Onderzoek op moleculair niveau van de structuur, functie en turnover van biologische macromoleculen en metabolieten.
 • Onderzoek op intracellulair en intercellulair niveau van celbiologische fenomenen.
 • Onderzoek naar methoden en technieken zoals microscopie, analytisch biochemische technieken (b.v. spectrometrie, massaspectrometrie, sequentieanalyse), hoge doorvoer screeningsmethoden, recombinante technieken, transgenese en systeemwijde benaderingen ter ondersteuning van moleculair en cellulair biologisch onderzoek.
 • Computationele methoden en systeemwijde benaderingen voor de verwerving, bewerking, stockering, visualisering en modelering van moleculair biologische gegevens.
 • Voorbeelden van disciplines (niet exhaustief): (moleculair niveau) Biochemie, biofysica (biologische aspecten en toepassing van fysica), enzymologie, structurele biologie, moleculaire genetica, systeembiologie; (cellulair niveau) cellulaire biologie, moleculaire microbiologie, moleculaire ontwikkelingsbiologie, stamcelbiologie; (bioinformatica (toepassing van) en computationele biologie); bio informatica, computationele biologie, moleculaire modelering, glycobiologie.

Naam

Instelling

Voorzitter

 

Dewilde Sylvia

Universiteit Antwerpen

Ondervoorzitter

 

Van Dijck Patrick

KU Leuven

Leden

 

Beeckman Tom

Universiteit Gent

Boraschi Diana

National Research Council of Italy (IT)

Devreese Bart

Universiteit Gent

Foyer Christine

Leeds University (GB)

Govaerts Cedric

ULB

Marchal Kathleen 

Universiteit Gent

Paulmichl Markus

AIT - Austrian Institute of Technology (AT)

Remaut Han

Vrije Universiteit Brussel

Sanna Serena

IRGB-CNR

Shabaz Mohammed

University of Oxford (GB)

Shields Denis

University College Dublin

Vanden Berghe Wim

Universiteit Antwerpen

van Zandvoort Marc

Universiteit Maastricht (NL)

Het Expertpanel bestaat uit een mandaten- en een projectenpanel, elk met 12 leden. Het mandatenpanel komt samen in de periode mei - juni om de postdoctorale aanvragen te evalueren. Tussen eind augustus en begin oktober volgt een tweede samenkomst om  de predoctorale aanvragen te evalueren. Het evaluatieproces bestaat uit een preselectie en een interviewfase. Het projectpanel, dat in november samenkomt, evalueert aanvragen voor projectfinanciering op basis van een uitgebreid aanvraagdossier (dit panel doet geen interviews). Wanneer u kandideert als panellid, gelieve dan aan te geven of u een voorkeur hebt voor één van beide panels.

In elk panel zoeken we experts met specifieke expertisegebieden (zie onderstaande vacatures). Het is echter noodzakelijk dat alle panelleden tevens een generalistisch profiel hebben en onderzoeksvoorstellen uit  de volledige scope van hun panel willen en kunnen evalueren!

Een meerderheid van de panelleden is niet aangesloten bij een Vlaamse onderzoeksinstelling en is in de afgelopen drie jaar ook niet als zodanig aangesloten geweest. Affiliatie omvat bezoldigde aanstelling, gastprofessorschap of als vrijwillige medewerker.

In het mandatenpanel zijn de huidige vacatures:

 • Imaging
 • Computational biology
 • Systems biology
 • molecular biology (plants)
 • Molecular biology, focus on signal transduction

Solliciteer hier

In het projectenpanel zijn de huidige vacatures:

 • Advanced imaging
 • Computational biology
 • Systems biology
 • molecular biology (plants)
 • Molecular biology, focus on signal transduction

Solliciteer hier