Bio3: Biodiversiteit en Ecologie

De scope van het Expertpanel Bio3 omvat fundamenteel biologisch onderzoek dat zich naar inhoud en/of methodologie richt op het organisme, de biologische gemeenschap en het ecosysteem. De finaliteit van het onderzoek is de fundamentele kennis van de biologische processen zonder directe toegepaste doelstellingen (zoals medische, biomedische, landbouwkundige, biotechnologische).

Meer specifiek:

  • Onderzoek naar de evolutie, identificatie en classificatie van organismen.
  • Onderzoek naar de dynamiek en het functioneren van individuen, populaties en gemeenschappen in het milieu.
  • Onderzoek naar de dynamiek en het functioneren van (natuurlijke) ecosystemen.
  • Voorbeelden van disciplines (niet exhaustief): taxonomie, fylogenetica, evolutiebiologie, biogeografie, paleontologie, ethologie en gedragsecologie, functionele morfologie in een ecologische/evolutionaire context, auto-ecologie, populatiebiologie en –genetica, evolutionaire ecologie, macro-ecologie, gemeenschapsecologie, ecosysteem-ecologie, biogeochemie, landschapsecologie, globale ecologie, paleo-ecologie, ecotoxicologie in een ecologische/evolutionaire context, moleculaire fylogenetica…

Naam

Instelling

Voorzitter

 

Leirs Herwig

Universiteit Antwerpen

Ondervoorzitter

 

Wenseleers Tom

KU Leuven

Leden

 

Boersma Maarten

Universiteit Bremen (DE)

Bogaert Jan

Université de Liège

Carere Claudio

Université Paris 13 Sorbonne Paris Cité (FR)

Decaestecker Ellen

KU Leuven

Declerck Steven

NIOO-KNAW (NL)

Dunn Peter

University of Wisconsin-Milwaukee

Gonzalez Candelas Fernando

Universidad de Valencia

Janssens Ivan

Universiteit Antwerpen

King John

North Carolina State University

Olde Venterink Harry

Vrije Universiteit Brussel

Teodosio Maria Alexandra Anica

University of Algarve (PT)

Volckaert Filip

KU Leuven

Willems Anne

Universiteit Gent