Cult1: Taal

Aan het Expertpanel kunnen dossiers worden voorgelegd in alle disciplines van de taalwetenschappen.

In aanmerking komen o.a.

 • De taalkunde van gelijk welke taal, taalfamilie of regio
 • Typologie, contrastieve taalkunde, dialectologie, contactlinguïstiek
 • Gelijk welke component van grammatica: fonetiek, fonologie, morfologie, syntaxis, semantiek, pragmatiek
 • Synchrone en diachrone taalkunde
 • Functionele en formele taalkunde
 • Sociolinguïstiek
 • Psycholinguïstiek
 • Neurolinguïstiek
 • Computationele taalkunde
 • Kwantitatieve taalkunde
 • Filosofische taalkunde
 • Toegepaste taalkunde
 • Vertaalkunde
 • Lexicografie
 • Geschiedenis van de taalkunde

Naam

Instelling

Voorzitter

 

Janse Mark

Universiteit Gent

Ondervoorzitter

 

Geeraerts Dirk

KU Leuven

Leden

 

Anderson Stephen

Yale University (US)

Cucchiarini Catia

Radboud Universiteit Nijmegen (NL)

Daelemans Walter

Universiteit Antwerpen

de Cat Cécile

University of Leeds (GB)

Gast Volker

Friedrich-Schiller-University Jena (DE)

Haegeman Liliane

Universiteit Gent

Hansen Björn

Universität Regensburg (DE)

Nuyts Jan

Universiteit Antwerpen

Paquier Philippe

Vrije Universiteit Brussel

Schiller Niels

Universiteit Leiden (NL)

Storms Gerrit

KU Leuven

Tsimpli Ianthi

University of Cambridge

Van Hout Roeland

Radboud Universiteit Nijmegen (NL)

Woll Bencie

University College London