Cult2: Kunsten, Kunstgeschiedenis en Literatuur

Aan het Expertpanel kunnen dossiers worden voorgelegd in alle disciplines onderzoek in de kunsten, kunstwetenschappen, kunstgeschiedenis, architectuurgeschiedenis, culturele studies en literatuur.

In aanmerking komen o.a.

 • Onderzoek in de kunsten
 • Muziek
 • Beeldende kunsten
 • Film en audiovisuele kunsten
 • Theater en podiumkunsten
 • Architectuur en design (inclusief architectuurgeschiedenis)
 • Kunstwetenschappen
 • Muziek- en kunstgeschiedenis
 • Musicologie
 • Literatuur in gelijk welke taal
 • Vergelijkende literatuur
 • Teksteditie en editiewetenschap
 • Sociologie van literaire teksten
 • Literatuurgeschiedenis
 • Literaire vertaalwetenschappen
 • Orale literatuur
 • Literatuur en maatschappij
 • Literatuurtheorie
 • Genderstudies en literatuur

Naam

Instelling

Voorzitter

 

Amann Elizabeth

Universiteit Gent

Ondervoorzitter

 

Vanhoutte Kurt

Universiteit Antwerpen

Leden

 

Ayers David

University of Kent (GB)

Brosens Koenraad

KU Leuven

Buelens Gert

Universiteit Gent

De Maeseneer Rita

Universiteit Antwerpen

Gilleir Anke

KU Leuven

Grünbart Michael

University of Münster (DE)

Houppermans J.M.M.

Universiteit Leiden (NL)

Kessler Frank

Universiteit Utrecht

Nimkulrat Nithikul

Estonian Academy of Arts (EE)

Pollmann Karla

University of Kent (GB)

Ponzini Davide

Politecnico di Milano (IT)

Setari Nicola

LUCA School of Arts

Taylor Benedict

University of Edinburgh (GB)

Vandevoorde Hans

Vrije Universiteit Brussel

van Heusden Barend

Rijksuniversiteit Groningen (NL)

Vendrix Philippe

Université François Rabelais (FR)

Het Expertpanel bestaat uit een mandaten- en een projectenpanel, elk met 12 leden. Het mandatenpanel komt samen in de periode mei - juni om de postdoctorale aanvragen te evalueren. Tussen eind augustus en begin oktober volgt een tweede samenkomst om  de predoctorale aanvragen te evalueren. Het evaluatieproces bestaat uit een preselectie en een interviewfase. Het projectpanel, dat in november samenkomt, evalueert aanvragen voor projectfinanciering op basis van een uitgebreid aanvraagdossier (dit panel doet geen interviews). Wanneer u kandideert als panellid, gelieve dan aan te geven of u een voorkeur hebt voor één van beide panels.

In elk panel zoeken we experts met specifieke expertisegebieden (zie onderstaande vacatures). Het is echter noodzakelijk dat alle panelleden tevens een generalistisch profiel hebben en onderzoeksvoorstellen uit  de volledige scope van hun panel willen en kunnen evalueren!

Een meerderheid van de panelleden is niet aangesloten bij een Vlaamse onderzoeksinstelling en is in de afgelopen drie jaar ook niet als zodanig aangesloten geweest. Affiliatie omvat bezoldigde aanstelling, gastprofessorschap of als vrijwillige medewerker.

In het mandatenpanel zijn de huidige vacatures:

 • theatre studies
 • medieval studies
 • audio-visual arts and film
 • art history
 • text edition and editorial studies

Solliciteer hier

In het projectenpanel zijn de huidige vacatures:

 • musicology
 • German
 • medieval studies
 • art history/studies

Solliciteer hier

text edition and editorial studies