G&M3: Psychologie, Pedagogiek, Onderwijskunde en Sociaal Werk

Psychologie

  • Algemene psychologie
  • Menselijke experimentele psychologie en cognitieve wetenschap
   • Aandacht – perceptive – motorische processen en actie
   • Cognitive – taal en geheugen
   • Leren – motivatie en emotie
  • Vergelijkende dierenpsychologie
  • Biologische en fysiologische psychologie, affectieve en gedragsneurowetenschappen
   • Biologische psychologie
   • Genetica en gedrag
   • Neuropsychologie
   • Psychofysiologie
   • Psychofarmacologie
   • Neuro-beeldvorming
  • Ontwikkelingspsychologie
   • Cognitieve en perceptuele ontwikkeling
   • Psychosociale ontwikkelingn persoonlijkheidsontwikkeling
   • Psychogerontologie
  • Sociale psychologie
   • Groeps- en interpersoonlijke processen
   • Sociale perceptive en cognitive
  • Cross-culturele psychologie    
  • Persoonlijkheidspsychologie
  • Klinische psychologie
   • Psychopathologie
   • Psychotherapie
  • Gezondheidspsychologie
 • Sportpsychologie
 • Onderwijspsychologie en schoolpsychologie
 • Arbeids- en organisatiepsychologie
  • Personeelspsychologie
  • Organisatiegedrag
  • Ergonomie
  • Consumentenpsychologie
 • Andere domeinen van de psychologie
 • Methodologie – statistiek – psychometrie

 Pedagogiek

 • Algemene pedagogiek
  • Historische pedagogiek
  • Vergelijkende, interculturele en globale pedagogiek
  • Wijsgerige pedagogiek
 • Gezinspedagogiek
 • Orthopedagogiek
  • Onderwijs aan kinderen met specifieke noden - Education for children with special needs
  • Handicap en ontwikkelingsstoornissen - Handicap and developmental disorder
  • Gedrags- en emotionele stoornissen - Behavioral and emotional disorder
  • Orthopedagogische diagnostiek en hulpverlening - Diagnostics and assistance

Onderwijswetenschappen

 • Micro: studenten in een klas
  • Instructiepsychologie en ontwerpkunde
  • Vakdidactiek
  • Lerarenopleiding, opleidingskunde
  • Professionele vorming, opleiding en levenslang leren
  • Onderwijstechnologie
 • Meso: shool en opleidingsinstituten
 • Macro: beleid en management

 Sociaal werk

 • Sociale pedagogiek
  • Burgerschaps- en gemeenschapsvorming
  • Sociaal-pedagogische hulpverlening
  • Non-formeel leren en volwasseneneducatie
  • Vrijetijdseducatie
 • Culturele agogiek
  • Cultuur- en kunsteducatie
  • Media-educatie
  • Cultuurparticipatie
  • Methodologie van het pedagogisch werk

Naam

Instelling

Voorzitter

 

Maes Beatrijs

KU Leuven

Ondervoorzitter

 

Brysbaert Marc

Universiteit Gent

Leden

 

Dries Nicky

KU Leuven

Gijbels David

Universiteit Antwerpen

Hitch Graham

University of York (UK)

Hofmans Joeri

Vrije Universiteit Brussel

Lakens Daniel

Technische Universiteit Eindhoven (NL)

McCracken Lance

King's College London (UK)

Meeter Martijn

Vrije Universiteit Amsterdam (NL)

Mulder Regina

University of Regensburg (DE)

Olino Thomas

Temple University (US)

Peters Madelon

Universiteit Maastricht (NL)

Prins Pier

Universiteit Amsterdam (NL)

Silani Giorgia

University of Vienna

Temple Jeff

University of Texas Medical Branch

Tuerlinckx Francis

KU Leuven

Valcke Martin

Universiteit Gent

Van Overwalle Frank

Vrije Universiteit Brussel