W&T1: Wiskundige Wetenschappen

De scope van het Expertpanel W&T1 omvat fundamenteel onderzoek in de zuivere en toegepaste wiskunde. De finaliteit van de ingediende projecten dient hierbij te liggen bij het bereiken van innovatieve inzichten in het onderzoeksdomein, de ontwikkeling van nieuwe wiskundige technieken, concepten en modellen en/of de wiskundige oplossing van uitdagende probleemstellingen. Meer specifiek richt de scope zich op de volgende disciplines:

 • Algebra
 • Algoritmiek en computationele wiskunde
 • Combinatoriek, eindige meetkunde en discrete wiskunde
 • Cryptografie en codeertheorie
 • Differentiaalmeetkunde
 • Differentiaalvergelijkingen en wiskundige fysica
 • Financiële wiskunde
 • Functionaalanalyse
 • Fundamenten van wiskunde en logica
 • Getaltheorie en algebraische meetkunde
 • Kanstheorie
 • Klassieke analyse
 • Numerieke analyse
 • Operationeel onderzoek
 • Statistiek
 • Topologie
 • Wiskundige modellering

Naam

Instelling

Voorzitter

 

Jespers Eric

Vrije Universiteit Brussel

Ondervoorzitter

 

Goetghebeur Els

Universiteit Gent

Leden

 

Brzezinski Tomasz

Swansea University (GB)

De Maesschalck Peter

Universiteit Hasselt

Fine Joel

Université Libre de Bruxelles

Fuchs Jürgen

Karlstads Universitet (SE)

Grigoriev Alexander

Universiteit van Maastricht (NL)

Grivaux Sophie

Université de Picardie Jules Verne (FR)

Kohlenbach Ulrich

Technische Universität Darmstadt (DE)

Kuijlaars Arnoldus

KU Leuven

Lowen Wendy

Universiteit Antwerpen

Schlosser Michael

University of Vienna (AT)

Slodicka Marian

Universiteit Gent

Sziklai Peter

Eötvös Loránd University (HU)

Van Keilegom Ingrid

KU Leuven