W&T1: Wiskundige Wetenschappen

De scope van het Expertpanel W&T1 omvat fundamenteel onderzoek in de zuivere en toegepaste wiskunde. De finaliteit van de ingediende projecten dient hierbij te liggen bij het bereiken van innovatieve inzichten in het onderzoeksdomein, de ontwikkeling van nieuwe wiskundige technieken, concepten en modellen en/of de wiskundige oplossing van uitdagende probleemstellingen. Meer specifiek richt de scope zich op de volgende disciplines:

 • Algebra
 • Algoritmiek en computationele wiskunde
 • Combinatoriek, eindige meetkunde en discrete wiskunde
 • Cryptografie en codeertheorie
 • Differentiaalmeetkunde
 • Differentiaalvergelijkingen en wiskundige fysica
 • Financiële wiskunde
 • Functionaalanalyse
 • Fundamenten van wiskunde en logica
 • Getaltheorie en algebraische meetkunde
 • Kanstheorie
 • Klassieke analyse
 • Numerieke analyse
 • Operationeel onderzoek
 • Statistiek
 • Topologie
 • Wiskundige modellering

Naam

Instelling

Voorzitter

 

Jespers Eric

Vrije Universiteit Brussel

Ondervoorzitter

 

Goetghebeur Els

Universiteit Gent

Leden

 

Brzezinski Tomasz

Swansea University (GB)

De Maesschalck Peter

Universiteit Hasselt

Fine Joel

Université Libre de Bruxelles

Fuchs Jürgen

Karlstads Universitet (SE)

Grigoriev Alexander

Universiteit van Maastricht (NL)

Grivaux Sophie

Université de Picardie Jules Verne (FR)

Kohlenbach Ulrich

Technische Universität Darmstadt (DE)

Kuijlaars Arnoldus

KU Leuven

Lowen Wendy

Universiteit Antwerpen

Schlosser Michael

University of Vienna (AT)

Slodicka Marian

Universiteit Gent

Sziklai Peter

Eötvös Loránd University (HU)

Van Keilegom Ingrid

KU Leuven

Het Expertpanel bestaat uit een mandaten- en een projectenpanel, elk met 12 leden. Het mandatenpanel komt samen in de periode mei - juni om de postdoctorale aanvragen te evalueren. Tussen eind augustus en begin oktober volgt een tweede samenkomst om  de predoctorale aanvragen te evalueren. Het evaluatieproces bestaat uit een preselectie en een interviewfase. Het projectpanel, dat in november samenkomt, evalueert aanvragen voor projectfinanciering op basis van een uitgebreid aanvraagdossier (dit panel doet geen interviews). Wanneer u kandideert als panellid, gelieve dan aan te geven of u een voorkeur hebt voor één van beide panels.

In elk panel zoeken we experts met specifieke expertisegebieden (zie onderstaande vacatures). Het is echter noodzakelijk dat alle panelleden tevens een generalistisch profiel hebben en onderzoeksvoorstellen uit  de volledige scope van hun panel willen en kunnen evalueren!

Een meerderheid van de panelleden is niet aangesloten bij een Vlaamse onderzoeksinstelling en is in de afgelopen drie jaar ook niet als zodanig aangesloten geweest. Affiliatie omvat bezoldigde aanstelling, gastprofessorschap of als vrijwillige medewerker.

In het mandatenpanel zijn de huidige vacatures:

 • probability theory, statistics
 • algebra, topology    
 • combinatorics, finite geometry and discrete geometry, cryptography, coding theory
 • fundaments of mathematics and logic      
 • number theory and algebraic geometry
 • mathematical modelling

Solliciteer hier

In het projectenpanel zijn de huidige vacatures:

 • probability theory, statistics
 • algebra, topology    
 • combinatorics, finite geometry and discrete geometry, cryptography, coding theory
 • fundaments of mathematics and logic      
 • number theory and algebraic geometry
 • mathematical modelling

Solliciteer hier