Stap 2: De juiste referenten

Inwinnen externe referentenadviezen

Voor een postdoctoraal mandaat, Pegasus Marie Curie Fellowship, fundamenteel klinisch mandaat, uitwisselings- en onderzoeksproject dient de aanvrager in het aanvraagdossier een lijst met tien experts (3 voor de uitwisselingsprojecten) op te nemen.

De FWO-administratie zal random een aantal experts uit deze lijst contacteren, tot er minstens twee referentenverslagen werden ontvangen.

Bij een te lage respons zal de aanvrager verzocht worden om vijf extra namen aan het FWO te bezorgen.

Om en zo objectief mogelijke beoordeling te verzekeren, moeten de externe referenten aan een aantal criteria voldoen. Deze criteria zijn terug te vinden in artikel 12 van het reglement interne en externe peer review.

Bij twijfel over de ontvankelijkheid van een bepaalde referent, kan men via het E-loket de FWO-referentencommissies vóór de indiendatum om advies vragen over de al-dan-niet toelaatbaarheid van een bepaalde expert.

De richtlijnen die aan de externe referenten worden meegegeven kan u nalezen in de “guide for referees