Vacature Beleidsmedewerker strategische programma’s

Het Fonds Wetenschappelijk onderzoek – Vlaanderen stimuleert en ondersteunt door financiële steun het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek,  het strategisch basisonderzoek, het klinisch-wetenschappelijk onderzoek, de aanschaf van zware en middelzware onderzoeksinfrastructuur en het beheer van grote rekencapaciteit in Vlaanderen.  De financiële middelen die het FWO in hoofdzaak ter beschikking krijgt van de Vlaamse regering, investeert het in mandaten en projecten, in mensen en infrastructuur, in reisbeurzen en internationale samenwerking. Momenteel heeft het FWO een vacatures voor een:

Beleidsmedewerker strategische programma’s

Je volgt beleidsmatig het Vlaamse, federaal en het internationaal wetenschaps-, technologie- en innovatiebeleid van nabij op met het accent op het strategisch lange termijn onderzoek. In samenwerking met de leden van het bevoegde SBO-panel (projecten/beurzen) en TBM-panel, sta je in voor het correct verloop van de procedures. Dit houdt onder meer in dat je instaat voor de selectie van de externe deskundigen, de verwerking van de externe adviezen en de eventuele reacties van de aanvragers daarop en het formuleren van een voorstel tot een rangschikking door het expertpanel op basis van de externe adviezen en de eigen kennis van de valorisatie-opportuniteiten. In dit voorstel hou je ook rekening met de budgettaire aspecten in dit verband. Verder sta je in voor het kwaliteitsvol en efficiënt opvolgen van een portfolio van gesteunde projecten, met bijzondere aandacht voor de valorisatie-opportuniteiten van deze projecten. Tevens draag je bij tot verbeteringstrajecten m.b.t. eigen taken en activiteiten van het FWO. Je ontwikkelt en formuleert een eigen visie en formuleert advies m.b.t. specifieke thema’s. Je vertegenwoordigt het FWO in diverse werkgroepen en commissies en je werkt mee aan de voorbereiding en uitvoering van het algemeen beleid van het FWO. Je werkt tevens mee aan de coördinatie, de voorbereiding, de begeleiding, de ondersteuning, de kwaliteitsbewaking en de opvolging van de andere programma’s en de panelvergaderingen binnen het FWO.

Profiel
Je hebt een diploma bio-ingenieur en een doctoraat of gelijkwaardig door ervaring. Je hebt minstens 6 jaar nuttige ervaring. Je beschikt over een goede kennis van het wetenschappelijk onderzoek. Je werkt graag met mensen, bent administratief sterk en hebt de nodige communicatieve en organisatorische vaardigheden om het beleid van het FWO te ondersteunen en verder uit te bouwen. Je kan zelfstandig werken en je neemt graag initiatief. Ervaring in een beleidsomgeving is een plus. Je beheerst het Engels, zowel mondeling als schriftelijk.

Aanbod: Een contract van onbepaalde duur. Een salaris volgens schaal A261 (Zie ook: http://www.vlaanderen.be/arbeidsvoorwaarden). Alle nuttige werkervaring wordt financieel gehonoreerd. Gratis openbaar vervoer van en naar het werk, gratis hospitalisatie- en groepsverzekering, glijdende werktijdregeling, 35 dagen vakantie en maaltijdcheques.

Interesse? De uitgebreide functieomschrijving kan je vinden op de website van het FWO (www.fwo.be). Je kan je sollicitatiebrief met gedetailleerd cv en een kopie van je diploma sturen naar het FWO, t.a.v. Danny Huysmans, Egmontstraat 5, 1000 Brussel, sollicitaties@fwo.be. We verwachten jouw kandidatuur uiterlijk op 20 december 2017.

Het FWO voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid.

Functiebeschrijving