Verantwoordelijke operationele planning

Het Fonds Wetenschappelijk onderzoek – Vlaanderen stimuleert en ondersteunt door financiële steun het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, het strategisch basisonderzoek, het klinisch-wetenschappelijk onderzoek, de aanschaf van zware en middelzware onderzoeksinfrastructuur en het beheer van grote rekencapaciteit in Vlaanderen.  De financiële middelen die het FWO in hoofdzaak ter beschikking krijgt van de Vlaamse Regering, investeert het in mandaten en projecten, in mensen en infrastructuur, in reisbeurzen en internationale samenwerking.  Momenteel heeft het FWO een vacature voor een (m/v):

Verantwoordelijke operationele planning

Je beheert en verleent administratief ondersteunende diensten bij de samenstelling en planning van de wetenschappelijke expertpanels, jury’s en commissies van het FWO.  Je bent verantwoordelijk voor het tijdig uitnodigen van de leden van deze panels, jury’s en commissies.  Je zorgt er voor dat voor de buitenlandse leden alle praktische zaken met betrekking tot hun verplaatsing en verblijf optimaal worden geregeld.  Je  bent verantwoordelijk voor het tijdig en correct uitbetalen van de vergoedingen van de experten.  Je coacht en stuurt de dossierbeheerder operationele planning en de administratieve medewerker(s) aan en werkt nauw samen met het diensthoofd aanvragen en lopende dossiers.  Je werkt actief mee aan het verder vormgeven en stroomlijnen van de administratieve processen binnen uw takenpakket.  Je rapporteert aan de directeur operationeel beheer.

Profiel

Je hebt een professioneel bachelordiploma of gelijkwaardig door ervaring. Je hebt minstens 6 jaar nuttige ervaring in een administratieve omgeving.  Je kan je, zowel mondeling als schriftelijk, vlot uitdrukken in het Engels.  Je bezit zeer goede administratieve vaardigheden.  Je kan vlot omgaan met verschillende PC-toepassingen (Word, Excel, PowerPoint, …).

Aanbod

Een contract van onbepaalde duur. Een salaris volgens schaal B221 (Zie ook: http://www.vlaanderen.be/arbeidsvoorwaarden). Alle nuttige werkervaring wordt financieel gehonoreerd. Gratis openbaar vervoer van en naar het werk, gratis hospitalisatie- en groepsverzekering, 35 dagen vakantie en maaltijdcheques van 8 euro per gewerkte dag.

Interesse? Lees de uitgebreide functieomschrijving. Je kan je sollicitatiebrief met gedetailleerd cv en een kopie van jouw diploma sturen naar het FWO, t.a.v. Danny Huysmans, Egmontstraat 5, 1000 Brussel, sollicitaties@fwo.be. We verwachten jouw kandidatuur uiterlijk op 26 februari 2018.

Het FWO voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid.