voltijds (100%) navorser in het domein van de informatica (pre- of post-doctoraal)

Voor zijn deelname aan het Horizon 2020 EURHISFIRM project zoekt het Departement  Financiering en Accountancy van de Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappeneen voltijds (100%) navorser in het domein van de informatica (pre- of post-doctoraal).

EURHISFIRM is een consortium van elf onderzoeksinstellingen uit zeven Europese landen en wordt gefinancierd door de Europese Commissie binnen het Infrastructure Development Program van Horizon 2020. Hiermee heeft ze tot doel gesteld onderzoeksinfrastructuur van wereldklasse te ontwikkelen (https://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=home). EURHISFIRM beoogt specifiek het ontwerpen van een Europese onderzoeksinfrastructuur voor lange-termijn ondernemingsdata. Deze moet onderzoekers en andere gebruikers op eenvoudige manier elektronische toegang geven tot lange-termijn datareeksen betreffende Europese ondernemingen. Hiertoe moeten methoden ontwikkeld worden om nationale databanken op te stellen, met elkaar te verbinden en op uniforme manier te bevragen. Om de databanken efficiënt te voeden met data zullen innovatieve methoden ontwikkeld worden, zodat de “big data” revolutie ook voor de historische sociale wetenschappen mogelijk gemaakt wordt. Tegelijkertijd wordt het Europese culturele erfgoed bewaard en op ruime schaal toegankelijk gemaakt.

Het concrete onderzoek voor de functie omvat (a) het conceptueel beschrijven van de structuur van zowel input- als outputmodules (b) het onderzoek naar de datastructuur en architectuur van bestaande databases (c) het ontwerpen van prototypes (d) het verbeteren van bestaande modules en hun integratie in een totaalconcept van een groot informatica-softwarepakket m.b.t. ondernemingen. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met de medewerkers van het Studiecentrum voor Onderneming en Beurs (SCOB) van de Universiteit Antwerpen (www.scob.be) en de onderzoeksteams van de andere instellingen in het consortium.

Jouw opdracht

 • Je staat in voor een onderzoekopdracht in het domein van financieel-economische geschiedenis maar dan wel specifiek in het informaticagedeelte van dit project.
 • Je bestudeert een reeds bestaande Universiteit Antwerpen-databank, je stelt verbeteringen voor om deze aan te passen voor een pan-Europese aanpak.
 • Je werkt samen met diverse onderzoeksteams uit meerdere Europese landen, verbonden aan dit project, in het bijzonder met hun informaticaspecialisten
 • Je onderzoekt “in de diepte” het bestaande materiaal en reeds bestaande databanken (in welk format dan ook) om uit te zoeken en te beschrijven wat daar al dan niet in aanwezig is en in hoeverre dit beantwoordt aan de opgestelde standaarden. Je gaat na hoe dit te integreren in de reeds bestaande UA-databank.
 • Naast het ontwikkelen van informaticamodules resulteert het onderzoek ook in een aantal onderzoeksrapporten.

Jouw profiel

 • Je bezit (of behaalt tijdens de sollicitatieperiode) een diploma van Master of Doctor in de Informatica. Ook kandidaten met een master- of doctoraatsdiploma in een andere discipline maar met aantoonbare kennis van informatica zijn welkom.
 • Je onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij de beleidslijnen van de universiteit.
 • Je kan zowel in groep werken, als eigen initiatief tonen.
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling. Je spreekt en schrijft vlot Engels. Andere taalkennis is een pluspunt, maar geen absolute vereiste.
 • Je werkt nauwgezet in je onderzoek naar de databases en het uitwerken en testen van de modules.
 • Je bent in staat om het opstellen van de rapporten binnen het vooropgezette tijdsdoel te realiseren.
 • Ook laatstejaarsstudenten kunnen zich kandidaat stellen.
 • Je kan uitstekende studieresultaten voorleggen.
 • Buitenlandse onderzoekers worden aangemoedigd zich kandidaat te stellen.

Wij bieden

 • een contract voor een periode van 2 jaar met mogelijkheid tot verlenging met max. 1 jaar;
 • datum van indiensttreding 1 april 2018;
 • een voltijdse bruto maandwedde volgens de barema’s van assistent of doctor-assistent die variëren van € 3.272,69 tot € 6.319,49 aan de huidige index 1,6734;
 • een dynamische en stimulerende werkomgeving en een passende begeleiding van onze experten in de informatica en de financieel-economische geschiedenis.

Hoe solliciteren?

 • Gelieve je sollicitatie vergezeld van CV en motivatie te sturen naar jan.annaert@uantwerpen.be en dat tot uiterlijk 28.02.2108.
 • Er gebeurt een preselectie op basis van de ingediende kandidaturen.
 • De verdere selectieprocedure is functiegericht en wordt door de selectiecommissie vastgesteld.
 • Met inhoudelijke vragen over de functie kan je terecht bij Prof. Dr. Jan Annaert (jan.annaert@uantwerpen.be) of Dr. Frans Buelens (frans.buelens@uantwerpen.be).

De Universiteit Antwerpen is een gezinsvriendelijke organisatie, met aandacht voor gelijke kansen en diversiteit. Ons HR-beleid voor onderzoekers werd door de Europese Commissie bekroond met het kwaliteitslabel 'HR Excellence in research'.