Europese programma's

NCP - National contact point

Het FWO is benoemd tot Nationaal Contactpunt (NCP) binnen het Kaderprogramma van de Europese Unie ‘Horizon 2020’.

» Lees meer

COST

FWO is het Vlaamse aanspreekpunt voor COST - European Cooperation in Science and Technology, in samenwerking met het departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) van de Vlaamse overheid.

» Lees meer

ERA-NET

ERA-NET (European Research Area Networks) is het beleidsinstrument van de Europese Commissie voor de coördinatie van nationale onderzoeksprogrammas’s in Europa.

» Lees meer

JPI

Joint Programming Initiatives (JPI) streven naar een coördinatie van onderzoeksprogramma’s van verschillende landen in Europa en zelfs daarbuiten. Het is de bedoeling om Europees onderzoek over de grenzen heen meer op elkaar af te stemmen en onderzoekers samen te laten werken rond welbepaalde thema’s.

» Lees meer

Euraxess

EURAXESS is an European initiative that provides practical information and assistance to mobile researchers:

» Lees meer