Een nieuwe COST-actie voorstellen

Individuele onderzoeker of onderzoeksgroep van een instelling uit één van de COST-lidstaten.

Aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend. COST werkt met een continue ‘open oproep’, met twee collectiedata per jaar: eind maart en eind september. Voorstellen die na een bepaalde collectiedatum zijn ingediend, worden bewaard voor de volgende collectiedatum.

Een aanvraag wordt elektronisch ingediend via de COST-website.

Vanaf 2015 verloopt de aanvraagprocedure slechts in één fase.

De hoofdaanvrager dient een aanvraag in namens een netwerk van aanvragers (minstens 5 COST lidstaten).

De volledige procedure, van collectiedatum tot start van de actie, beslaat in de regel een negental maanden.

Voor algemene vragen over de procedure en technische problemen kan u terecht bij opencall@cost.eu.

 

De aanvragen worden geëvalueerd op basis van de volgende criteria:

 

  • Right for COST? Denk niet enkel aan wat COST voor u kan betekenen, maar ook aan wat u kan betekenen voor COST. COST vraagt naar maatschappelijke relevantie, zichtbaarheid, …
  • Omschrijf duidelijk en concreet de wetenschappelijke probleemstelling en verwachte impact.
  • Denk na hoe u interdisciplinaire competenties kan betrekken in het voorstel.
  • Verwar een COST-actie niet met een H2020-voorstel: het gaat om een netwerkvoorstel (coördinatie), niet om een projectvoorstel (onderzoek).
  • Betrek enkel partners met een excellente reputatie in het domein.
  • Vermijd overlapping met bestaande COST-acties.
  • Omschrijf de state-of-the-art wetenschappelijk en in het licht van het netwerkaspect.
  • Heb aandacht en concrete plannen voor ‘gender balance’, de promotie van jonge onderzoekers en de verspreiding van de resultaten.