Informatiedag COST - 13 maart 2012

13/03/2012

Algemene informatie over COST

COST – European Cooperation in Science and Technology – is een intergouvernementeel kader voor Europese samenwerking in wetenschap en technologie, bestaande uit 36 lidstaten waaronder België.

COST heeft als missie het versterken van het Europees wetenschappelijk en technologisch onderzoek door het ondersteunen van Europese samenwerking en interactie tussen Europese onderzoekers.

COST financiert dus de coördinatie van Europese onderzoeksnetwerken (COST-acties).

Meer informatie over COST vindt u op http://www.cost.esf.org/ of op http://www.ewi-vlaanderen.be/cost.

Oproep nieuwe COST-acties

De volgende deadline voor het indienen van voorstellen voor de "COST Open Call" is vastgelegd op 30 maart 2012 om 17:00 (zie http://www.cost.eu/participate/open_callFAQ section + Key Documents!).

COST financiert de kosten voor het opzetten van netwerkactiviteiten (vergaderingen, conferenties, seminaries, workshops) en het organiseren van andere activiteiten (wetenschappelijke uitwisselingen van korte duur, training schools, publicaties en verspreidingsactiviteiten). Het onderzoek zelf wordt via andere (nationale of regionale) kanalen gefinancierd.

Datum en plaats informatievergadering

Een informatievergadering is voorzien op 13 maart 2012 om 11:00 - 13:30 (+ broodjes), op het Federaal wetenschapsbeleid, Louizalaan 231 te 1050 BRUSSEL (http://www.belspo.be/belspo/about/acces_nl.stm), voor onderzoekers die een voorstel willen indienen.

Tijdens deze vergadering heeft u de kans vragen te stellen aan de COST-vertegenwoordigers voor de Gemeenschappen en de Gewesten en aan de Belgische COST-coördinator.

Registratie informatievergadering

Onderzoekers die wensen deel te nemen aan deze vergadering worden verzocht zich uiterlijk 1 maart aan te melden (vergadering + broodjes) bij Mevrouw Jacqueline Vandorpe.