Aankondiging ERA-CVD cofund – JTC 2018 ‘Early Career Scientists’ call

Op 11 januari 2018 is een joint call geopend in het kader van het ERA-NET CVD, een netwerk voor ‘cardiovascular diseases’.

Deze oproep heeft geen specifieke topics. Ziektes/aandoeningen die in aanmerking komen zijn de volgende: ‘hypertensive, ischaemic, pulmonary heart diseases and diseases of pulmonary circulation, other forms of heart disease, diseases of arteries, arterioles and capillaries and congenital malformations of cardiac chambers and connections and cardiac septa (analogues to ICD-10)’.

De beperkende factor hier betreft het type onderzoeker die in aanmerking komt voor deze oproep, zijnde enkel ‘early career scientists’. Voor FWO betreffen dit onderzoekers - naast de ook hier geldende criteria opgenomen in artikel 9 van het reglement onderzoeksprojecten (i.e. ZAP-anciënniteit) – die hun doctoraat maximaal 12 jaar geleden, gerekend vanaf de pre-proposal indien deadline die werd vastgelegd op 15 maart 2018, hebben behaald. Concreet, enkel onderzoekers wier doctoraat werd behaald te beginnen vanaf 15 maart 2006 komen in aanmerking voor FWO-financiering.

Onderzoeksvoorstellen worden bij ERA-CVD ingediend door consortia van Europese onderzoekers. Het FWO ondersteunt in het kader van zo’n consortium één Vlaams project a rato van € 200.000 per project voor drie jaar. De regelgeving voor de reguliere onderzoeksprojecten is hiervoor van toepassing (zie: /nl/mandaten-financiering/onderzoeksprojecten/onderzoeksproject/reglement-inzake-de-onderzoeksprojecten/). Afzonderlijke indiening van het Vlaamse voorstel bij het FWO is niet nodig.

Voor meer informatie kan u op de ERA-CVD website terecht.

Voor bijkomende informatie over de FWO-deelname kan u terecht bij:

Olivier Boehme & Toon Monbaliu

02/550 15 70
eranet@fwo.be

Het is sterk aan te raden, gezien de strikte deelnamevoorwaarden, om contact op te nemen met de FWO-administratie zodat onontvankelijkheid voor de Vlaamse onderzoekers individueel, als voor de internationale consortia als geheel, kan worden vermeden.