Aankondiging Transcan-2 – JTC 2017

Op 5 december 2017 werd een 4e oproep geopend in het kader van het Transcan-2 ERA-NET, dat zich toespitst op translationeel kankeronderzoek.

Het overkoepelende thema van deze oproep betreft ‘Translational research on rare cancers’, onderverdeeld in 3 subdoelen:

  • “Aim 1: Design and conduct of translational research studies exploiting/combining resources from current clinical trials, bio-repositories and epidemiology-type resources.”
  • “Aim 2: Development and exploitation of translational research platforms (e.g., patient derived xenograft models/organoids/tissue collections) to study drug responses/resistance and toxicity, and perform drug screens or repurpose approved anticancer drugs.”
  • “Aim 3: Implementation of precision biomarkers for better stratification of the clinical cohorts.”

Bijkomende verduidelijking is online raadpleegbaar, op de Transcan-2 webpagina.

Onderzoeksvoorstellen worden bij Transcan-2 ingediend door consortia van Europese en internationale onderzoekers. Het FWO ondersteunt in het kader van zo’n consortium één Vlaams project a rato van € 200.000 per project voor drie jaar. De regelgeving voor de reguliere onderzoeksprojecten is hierop van toepassing (zie: /nl/mandaten-financiering/onderzoeksprojecten/onderzoeksproject/reglement-inzake-de-onderzoeksprojecten/). Afzonderlijke indiening van het Vlaamse voorstel bij het FWO is niet nodig.

Voor bijkomende informatie over de FWO-deelname kunt u terecht bij:

Alain Deleener
02/550 15 95

Toon Monbaliu
02/550 15 70

eranet@fwo.be