Vooraankondiging Transcan-2 – JTC 2017

In december 2017 zal een oproep worden geopend in het kader van het Transcan-2 ERA-NET, dat zich toespitst op translationeel kankeronderzoek.

Het thema van deze oproep betreft ‘Translational research on rare cancers’.

Onderzoeksvoorstellen worden bij Transcan-2 ingediend door consortia van Europese en internationale onderzoekers. Het FWO ondersteunt in het kader van zo’n consortium één Vlaams project a rato van € 200.000 per project voor drie jaar. De regelgeving voor de reguliere onderzoeksprojecten is hierop van toepassing (zie: /nl/mandaten-financiering/onderzoeksprojecten/onderzoeksproject/reglement-inzake-de-onderzoeksprojecten/). Afzonderlijke indiening van het Vlaamse voorstel bij het FWO is niet nodig.

ERA-NET Cofund onder het kaderprogramma Horizon 2020 voorziet in cofinanciering door de Europese Commissie. Dat kan bij de financieringsbeslissing op basis van de finale rangschikking na de peer review resulteren in extra ondersteuning voor ook Vlaamse onderzoeksgroepen.

Voor meer informatie omtrent deze oproep klikt u hier. Er is eveneens een PDF-versie beschikbaar.

Voor bijkomende informatie over de FWO-deelname kunt u terecht bij:

Olivier Boehme
02/550 15 45

Toon Monbaliu
02/550 15 70

eranet@fwo.be