NCP - National contact point

Het FWO is benoemd tot Nationaal Contactpunt (NCP) binnen het Kaderprogramma van de Europese Unie ‘Horizon 2020’.

Horizon 2020 is het financiële instrument waarmee de Innovation Union wordt geïmplementeerd. Het nieuwe EU-programma voor onderzoek en innovatie loopt van 2014 tot 2020. Het budget van om en bij de 77 miljard euro zal worden aangewend om:

 • de positie van de EU op wetenschappelijk gebied te versterken en onderzoek van topniveau te bevorderen;
 • bij te dragen aan het industriële leiderschap op het gebied van innovatie;
 • belangrijke vraagstukken die alle Europeanen aangaan aan te pakken.

Het FWO heeft toegezegd om als NCP te fungeren voor de volgende programma’s:

Als NCP tracht het FWO de Vlaamse onderzoeksgemeenschap tijdig en gepast te informeren over komende oproepen. Daarnaast ondersteunt het FWO onderzoekers bij de voorbereiding en opvolging van hun aanvraag. De hoofddoelstelling is de participatie en succesgraad van de Vlaamse onderzoekers in Horizon 2020 te verhogen.

Nationale Contactpunten zijn nationale structuren die opgericht en gesubsidieerd worden door de overheden van de 28 EU-lidstaten en de landen geassocieerd met het kaderprogramma. NCP’s geven persoonlijke ondersteuning in het land en in de taal van de persoon die het voorstel indient. Tevens fungeren ze als informatieluik tussen de onderzoekers, de Europese Commissie en de European Liaison Officers (ELO) in de universiteiten en andere wetenschappelijke instellingen.

NCP’s ondersteunen onderzoekers bij zaken die verband houden met het programma:

 • Begeleiding bij de keuze van thematische prioriteiten en instrumenten
 • Advies over administratieve procedures en contracten
 • Opleiding en hulp bij het schrijven van een voorstel
 • Distributie van documentatie (formulieren, richtlijnen, handleidingen, enz.)
 • Hulp bij het zoeken naar onderzoekspartners

 

Onderzoekers kunnen ook contact opnemen met de European Liaison Officers (ELO) in de Vlaamse universiteiten en andere wetenschappelijke instellingen voor informatie over en ondersteuning bij Horizon 2020.

Concreet helpen de ELOs onderzoekers bij zaken die verband houden met de gastinstelling:

 • Personeelszaken
 • Budgettaire aangelegenheden
 • Geschiktheid van de gastinstelling
 • Proeflezen van voorstellen
 • Ethisch onderzoek
 • Andere administratieve vragen