Future and Emerging Technologies (FET)

Doel

Het programma Future and Emerging Technologies (FET) heeft als doel baanbrekende technologieën te ontwikkelen door nieuwe en risicovolle ideeën te verkennen die op een wetenschappelijke basis gestoeld zijn. Het programma bevordert onderzoek buiten datgene wat bekend, aanvaard en algemeen aangenomen is, en stimuleert vernieuwende en vooruitziende denkprocessen om veelbelovende paden naar krachtige, nieuwe technologieën te openen, waarvan sommige het potentieel hebben om de volgende decennia vooraanstaande technologische en intellectuele paradigma’s te worden.

Concreet ondersteunt het programma interdisciplinaire samenwerkingsverbanden die op zoek gaan naar werkelijke kruisbestuivingen en diepgaande synergieën tussen gevorderde wetenschappen in de breedste zin (natuur-, informatie-, levens-, milieu-, cultuur- en gedrags- en maatschappijwetenschappen, ...) en geavanceerde technische disciplines (chemie, fysica, biologie, computerwetenschappen, geomatica, ...) om nieuwe kennis en risicovolle ideeën om te zetten in een levensvatbare basis voor baanbrekende ideeën. FET-onderzoek is in die zin een aanvulling op incrementeel onderzoek en de European Research Council, die op zijn beurt gericht is op uitmuntende individuele onderzoekers, terwijl FET samenwerkingsverbanden ondersteunt om nieuwe en veelbelovende domeinen van onderzoek, technologie en innovatie open te stellen.

De combinatie van een baanbrekende langetermijnvisie en technologische concreetheid plaatst FET-onderzoek tussen abstract onderzoek zonder welomlijnd doel enerzijds, en onderzoek gericht op maatschappelijke problemen of de competitiviteit van de industrie anderzijds.

Inhoud

Het FET werkprogramma 2016-2017 bestaat uit vier belangrijke activiteitslijnen waarbinnen oproepen voor voorstellen worden gelanceerd:

  • FET Open – novel ideas for radically new technologies
  • FET Proactive – boosting emerging technologies
  • FET Proactive – high performance computing
  • FET Flagships – tackling grand interdisciplinary science and technology challenges

FET oproepen in 2016 en 2017:

Oproep

Openingsdatum

Deadline

FETOPEN-01-2016-2017 (RIA)

 

FETOPEN-02-2016 (CSA)

FETOPEN-03-2017 (CSA)

FETOPEN-04-2016-2017 (Innovation Launchpad)

8 december 2015

 

 

8 december 2015

20 deptember 2016

1 maart 2016

11 mei 2016

17 januari 2017

27 september 2017

11 mei 2016

17 januari 2017

29 september 2016

27 september 2017

FETPROACT-01-2016 (RIA)

FETPROACT-02-2017 (ERA-NET Cofund)

FETPROACT-03-2016 (ERA-NET Cofund)

FETHPC-01-2016 (RIA)

FETHPC-02-2017 (RIA)

FETHPC-03-2017 (CSA)

8 december 2015

20 september 2016

 

8 december 2015

 

14 april 2016

12 april 2017

12 april 2017

12 april 2016

24 januari 2017

 

12 april 2016

 

27 september 2016

26 september 2017

26 september 2017

FETFLAG-01-2016 (ERA-NET Cofund/CSA)

10 november 2015

1 maart 2016

 

Een aanvraag indienen

Informatie over de aanvraagprocedure voor Future and Emerging Technologies vindt u op het Participant Portal, uw centrale toegang tot alles wat te maken heeft met de onderzoeks- en innovatieprogramma’s van de Europese Commissie. Het programma Future and Emerging Technologies wordt geïmplementeerd door DG CONNECT.

De gewone beoordelingscriteria van Horizon 2020 zijn van toepassing (excellentie, impact en implementatie), maar het belang van de criteria varieert naargelang de oproep.

Open oproepen

FET – Open Calls

Documentatie