Joint Research Centre

Doel

Het Joint Research Centre (JRC) is de interne wetenschappelijke dienst van de Europese Commissie en heeft als taak het EU-beleid over de gehele beleidscyclus te voorzien van onafhankelijke, op feiten gebaseerde wetenschappelijke en technische ondersteuning. In nauwe samenwerking met de beleidsbepalende directoraten-generaal pakt het JRC belangrijke maatschappelijke uitdagingen aan en bevordert het innovatie door nieuwe methoden, middelen en standaarden te ontwikkelen, en door zijn kennis te delen met de lidstaten, de onderzoeksgemeenschap en internationale partners.

Inhoud

Het JRC stelt meer dan 3000 mensen te werk en krijgt op basis van Horizon 2020 een jaarlijks budget van zowat 356 miljoen euro voor directe ondersteuning van EU-instellingen. Het verkrijgt nog eens 15% uit contracten (participatie in gemeenschappelijke projecten, technologieoverdracht en werk voor derden, zoals industrie en regionale overheden).

  • Het JRC is over heel Europa verspreid en bestaat uit zeven instellingen:
  • Het Instituut voor Referentiemateriaal en Metingen (Geel, BE)
  • Het Instituut voor Transuraniumelementen (Karlsruhe, DE; Ispra, IT)
  • Het Instituut voor Energie en Transport (Petten, NL; Ispra, IT)
  • Het Instituut voor de Bescherming en de veiligheid van de Burger (Ispra, IT)
  • Het Instituut voor Milieu en Duurzaamheid (Ispra, IT)
  • Het Instituut voor Gezondheid en Consumentenbescherming (Ispra, IT)
  • Het Instituut voor Prospectieve Technologische Studies (Sevilla, SP)

Een aanvraag indienen

Op de website van het JRC vindt u alle informatie over professionele mogelijkheden bij het Joint Research Centre.

Vacatures

Documentatie