Research Infrastructures (RIs)

Doel

Onderzoeksinfrastructuur (Research Infrastructures - RI) omvat faciliteiten, middelen en diensten die onderzoeksgemeenschappen gebruiken om onderzoek te doen en te innoveren in hun domein. Indien nodig kunnen ze buiten het onderzoek worden gebruikt, bv. voor onderwijsdoeleinden of openbare diensten. Het gaat om: belangrijke wetenschappelijke apparatuur (of reeksen instrumenten); kennisgebaseerde middelen zoals collecties, archieven of wetenschappelijke data; e-infrastructuur, zoals gegevensverwerkende en computersystemen en communicatienetwerken; en om het even welke andere unieke infrastructuur die essentieel is om excellentie in onderzoek en innovatie te verwezenlijken. Zulke infrastructuur kan gecentraliseerd, virtueel of verspreid zijn.

Onderzoeksinfrastructuur wordt steeds belangrijker in de bevordering van kennis en technologie. Ze speelt een sleutelrol in het samenbrengen van een brede waaier van belanghebbenden die een groot aantal problemen van onze huidige maatschappij trachten op te lossen. RI’s bieden unieke onderzoeksdiensten aan gebruikers uit verschillende landen, maken wetenschap aantrekkelijk voor jonge mensen en helpen om onderzoeksgemeenschappen vorm te geven.

Inhoud

Het European research infrastructures (inclusief e-Infrastructures) werkprogramma 2016-2017 bestaat uit vijf oproepen waarbinnen voorstellen kunnen worden ingediend met betrekking tot specifieke onderwerpen:

  • Development and long-term sustainability of new pan-European research infrastructures (INFRADEV)
  • Integrating and opening research infrastructures of European interest (INFRAIA)
  • e-Infrastructures (EINFRA)
  • Fostering the innovation potential of Research Infrastructures (INFRAINNOV)
  • Support to policy and international cooperation (INFRASUPP)

 RIs oproepen in 2016 en 2017:

Oproep

Openingsdatum

Deadline

INFRADEV-1-2017 (RIA)

INFRADEV-2-2016 (CSA)

INFRADEV-3-2016-2017 (CSA)

INFRADEV-4-2016 (RIA)

8 december 2016

15 maart 2016

8 december 2015

15 maart 2016

29 maart 2017

22 juni 2016

30 maart 2016

22 juni 2016

INFRAIA-01-2016-2017 RIA)

INFRAIA-02-2017 (RIA)

10 november 2015

 

8 december 2015

30 maart 2016

 

30 maart 2016 (First stage)

29 maart 2017 (Second stage)

EINFRA-11-2016 (RIA)

EINFRA-12-2017 (RIA)

EINFRA-21-2017 (PPI)

EINFRA-21-2017 (RIA)

EINFRA-22-2016 (RIA)

8 december 2015

8 december 2016

14 april 2016

8 december 2016

8 december 2015

30 maart 2016

29 maart 2017

20 september 2016

29 maart 2017

30 maart 2016

INFRAINNOV-1-2017 (RIA)

INFRAINNOV-2-2016 (CSA)

8 december 2016

8 december 2015

29 maart 2017

30 maart 2016

INFRASUPP-1-2016 (CSA)

INFRASUPP-2-2017 (CSA)

INFRASUPP-3-2016 (CSA)

INFRASUPP-3-2016 (RIA)

8 december 2015

8 december 2016

8 december 2015

8 december 2015

30 maart 2016

29 maart 2017

30 maart 2016

30 maart 2016

Een aanvraag indienen

Informatie over de aanvraagprocedure voor European research infrastructures (including e-Infrastructures) vindt u op het Participant Portal, uw centrale toegang tot alles wat te maken heeft met de onderzoeks- en innovatieprogramma’s van de Europese Commissie.

Open oproepen

RIs – Open Calls

Documentatie