Organisatie van een wetenschappelijk congres in België

Doel?

Dit krediet, bedoeld als co-financiering, steunt onderzoekers bij de organisatie van wetenschappelijke congressen in België, waarbij de internationale dimensie en de samenwerking tussen de Vlaamse onthaalinstellingen centraal staan.

Internationale wetenschappelijke congressen zijn een belangrijk middel om het wetenschappelijk debat aan te moedigen, om de verspreiding van kennis te stimuleren en om informele netwerken uit te bouwen. 

Kenmerken?

 • De maximale toelage bedraagt 5.000 EUR voor volgende types van onkosten:
  • de organisatie van het congres
  • de secretariaats- en vertalingskosten
  • het drukken van verslagen
  • de reis- en verblijfskosten van buitenlandse sprekers
 • aanvragen: doorlopend, minimum 6 maanden voor de startdatum van het congres

Profiel en voorwaarden?

 • In het wetenschappelijk en organiserend comité van het congres moeten leden van het zelfstandig academisch personeel (of equivalente personeelscategorieën) van tenminste twee verschillende Belgische wetenschappelijke instellingen aanwezig zijn, waarvan één uit de Vlaamse Gemeenschap (voor details, zie reglement).
 • Belangrijk is de aanwezigheid van internationale keynote sprekers.
 • Ook aanvragen voor een congres in de gebouwen van de Academica Belgica te Rome georganiseerd door de Academia Belgica of het Belgisch Historisch Instituut zijn ontvankelijk.
 • Ook ontvankelijk zijn wetenschappelijke congressen (mede) georganiseerd door onderzoekers verbonden aan een Vlaamse universiteit, de Hogere Zeevaartschool, de Vlerick Management School, de Antwerp Management School en/of het Instituut voor Tropische Geneeskunde, die plaatsvinden in het kader van de werking van de Belgische School te Athene (EBSA) of het Nederlands-Vlaams Instituut te Caïro (NVIC).
 • Je bent als verantwoordelijke woordvoerder aangesteld:
  • als zelfstandig academisch personeel van
   • een Vlaamse universiteit, of van
   • de Evangelische Protestantse Faculteit in Leuven, of van
   • de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid in Brussel;
  • of als (hoofd)docent of (gewoon) hoogleraar (of functies met equivalente Engelstalige benamingen) met doctoraat, verbonden aan
   • de Hogere Zeevaartschool, of aan
   • de Vlerick Management School, of aan
   • de Antwerp Management School, of aan
   • het Instituut voor Tropische Geneeskunde.
  • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • De Commissie Internationale Wetenschappelijke Contacten (CIWC) buigt zich over je aanvraag en beslist over de toekenning.

Reglementen en downloads

 • Advies, selectie- en evaluatiecriteria
  Hier lees je alle advies, selectie- en evaluatiecriteria voor het aanvragen van een ‘Krediet voor de organisatie van een wetenschappelijk congres’.