Postdoctoraal Fellowship Japan

Doel?

Het FWO wil internationale samenwerking, als hefboom voor excellentie, volop stimuleren. Daarom sloot het FWO een samenwerkingsovereenkomst met de Japan Society for the Promotion of Science (JSPS). In het kader van deze samenwerking biedt JSPS elk jaar twee postdoctorale beurzen aan voor buitenlandse onderzoekers.

Dit programma steunt onderzoekers die voor een bepaalde periode aan een door JSPS erkende Japanse instelling wetenschappelijk onderzoek wensen uit te voeren. Het programma staat open voor de cultuurwetenschappen, gedrags- en maatschappijwetenschappen en natuurwetenschappen.

Kenmerken?

 • Voor onderzoek aan een door JSPS erkende Japanse instelling
 • 2 postdoctorale beurzen per jaar beschikbaar
 • Bedrag: Deze beurzen omvatten de reiskosten (heen en terug), een installatiepremie van 200.000 Yen en een forfaitaire vergoeding van 362.000 Yen per maand. Bovendien krijgt de begunstigde ook een ziekte- en ongevallenverzekering.
 • Periode: minimum 12 en maximum 24 maanden
 • Oproep gesloten
 • Bekendmaking resultaten: via persoonlijke brief
 • Start Fellowship in Japan: na goedkeuring door JSPS en vóór 30 november 2017

Profiel en voorwaarden?

 • Je bent een postdoctoraal onderzoeker.
 • Je hebt je doctoraat niet langer dan zes jaar geleden behaald.
 • Je hebt nog niet van deze beurs van JSPS genoten. 

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Je stuurt het daartoe bestemde ingevulde formulier (FORMAT 2) dat u onderaan deze pagina kan downloaden tijdig naar interprog@fwo.be .
 • Je voegt een onderzoeksplan toe, opgesteld in overleg met de Japanse onderzoeker bij wie het verblijf wordt gepland.
 • Je voegt het aanvaardingsbewijs van de Japanse promotor(en) toe, waaruit blijkt dat het programma bij de promotor(en) tijdens de bedoelde periode zal uitgevoerd worden.
 • Je aanvraag wordt in mei voorgelegd aan de Commissie Internationale Wetenschappelijke Contacten (CIWC). Zij nomineren twee kandidaten.
 • Het advies van je promotor of het hoofd van de onderzoekseenheid moet bij uw aanvraag gevoegd worden.
 • JSPS deelt binnen de drie maand de eindbeslissing mee, zowel aan het FWO als aan de kandidaat.

Reglementen en downloads