Bilaterale Onderzoeksamenwerking Brazilië

Doel?

Het FWO wil internationale samenwerking, als hefboom voor excellentie, volop stimuleren. Daarom sluit het FWO met een aantal landen een bilateraal akkoord om gezamenlijke onderzoeksprojecten te financieren. Deze projecten gaan verder dan de klassieke uitwisselingsprojecten, want ook personeel kan met deze projecten gefinancierd worden.

Eén van de geselecteerde landen is Brazilië. Het FWO bereikte een overeenkomst met de ‘National Council for Scientific and Technological Development’ (CNPq) voor het financieren van nieuwe onderzoeksprojecten in volgende wetenschappelijke domeinen:

 • Biotechnologie
 • Micro-elektronica
 • Nanotechnologie
 • Ruimtevaart
 • Kernenergie
 • Aard- en omgevingswetenschappen
 • Ecologie
 • Landbouwwetenschappen
 • Medische wetenschappen

Voorlopig is de lancering van nieuwe oproepen voor bilaterale onderzoekssamenwerking met Brazilië (FWO-CNPq) niet mogelijk.

Kenmerken?

 • Gezamenlijk onderzoeksproject met partner uit Brazilië
 • Periode: 3 jaar
 • Personeels- en werkingskosten:  van € 45.000 tot € 130.000
 • Aanvragen bijkomende uitrusting / ‘matching funding’ :  maximum € 150.000
 • Oproep gesloten 

Profiel en voorwaarden?

 • Als ploeg van onderzoekers hebben jullie nood aan werkings-, uitrustings- en personeelskredieten.
 • Jullie onderzoek wordt uitgevoerd aan universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap of aan  geregistreerde hoge scholen die de graad van doctor kunnen toekennen.
 • Jullie onderzoeksproject wordt uitgevoerd onder leiding van een promotor, eventueel in samenwerking met copromotor(en).
 • Alle materiaal, verworven dankzij een werkings- of uitrustingskrediet van het FWO, wordt eigendom van de universiteit.
 • De onthaalinstelling is werkgever van het personeel bezoldigd op onderzoeksprojecten.
 • Aan (co-) promotoren kan geen enkele bezoldiging  of cumulatie met een bezoldiging worden toegestaan in het kader van een onderzoeksproject. 

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Je stelt 10 externe referenten voor (om te zien wie in aanmerking komt bekijk je het reglement)
 • Jouw aanvraag wordt aan een aantal van deze referenten voorgelegd ter evaluatie.
 • De FWO-Expertpanels buigen zich over je aanvraag. 
 • De Expertpanels brengen verslag uit aan de raad van bestuur.
 • De raad van bestuur beslist over je aanstelling.
 • Je kan nadien feedback vragen over deze beslissing.

Reglementen en downloads