Bilaterale Onderzoeksamenwerking China

Doel?

Het FWO wil internationale samenwerking, als hefboom voor excellentie, volop stimuleren. Daarom sluit het FWO met een aantal landen een bilateraal akkoord om gezamenlijke onderzoeksprojecten te financieren. Deze projecten gaan verder dan de klassieke uitwisselingsakkoorden en samenwerkingsprojecten, want ook personeel kan met deze projecten gefinancierd worden.

Eén van de geselecteerde landen is China. Het FWO bereikte een overeenkomst met het Ministerie van Wetenschap en Technologie (MOST) voor het financieren van nieuwe onderzoeksprojecten in strategische domeinen, die variëren per oproep.

Voor de oproep met deadline in 2016 is de samenwerking beperkt tot volgende domeinen: wetenschap en technologie, medische en biologische wetenschappen met onderzoek in de volgende thema’s:

 • voeding, agronomie en biotechnologie
 • hernieuwbare energie en milieu
 • ICT en micro-elektronica
 • gezondheid
 • remote sensing

Multidisciplinair onderzoek wordt aangemoedigd.

Kenmerken?

 • Gezamenlijk onderzoeksproject met partner(s) uit China
 • Periode: 3 jaar
 • Personeels- en werkingskosten: van € 45.000 tot € 130.000 met een richtbedrag van € 75.000
 • Aanvragen bijkomende uitrusting/‘matching funding’: maximum € 150.000
 • Oproep gesloten
 • Bekendmaking resultaten: juli – augustus 2016
 • Start projecten: september 2016
 • Slaagpercentage 2012: 25%

Profiel en voorwaarden?

 • Jullie onderzoek zou een meerwaarde krijgen door samenwerking met partners uit China.
 • Als ploeg van onderzoekers hebben jullie nood aan werkings-, uitrustings- en personeelskredieten.
 • Jullie onderzoek wordt uitgevoerd aan universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap of aan geregistreerde hogescholen die de graad van doctor kunnen toekennen.
 • Jullie onderzoeksproject wordt uitgevoerd onder leiding van een promotor, eventueel in samenwerking met co-promotor(en).
 • Alle materiaal, verworven dankzij een werkings- of uitrustingskrediet van het FWO, wordt eigendom van de universiteit.
 • De onthaalinstelling is werkgever van het personeel bezoldigd op onderzoeksprojecten.
 • Aan (co-) promotoren kan geen enkele bezoldiging of cumulatie met een bezoldiging worden toegestaan in het kader van een onderzoeksproject.
 • De aanvragen in het kader van deze bilaterale onderzoekssamenwerking met China tellen niet mee voor de berekening van het maximaal aantal projecten per aanvraagronde waarvoor u mag optreden als (co-)promotor. Daarenboven moeten promotoren-woordvoerders die een project toegewezen kregen, geen aanvraagronde overslaan alvorens opnieuw een aanvraag te kunnen indienen.
 • Bekijk hier voor welke verschillende onderzoeksprojecten je kan aanvragen in deze ronde

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Jullie gezamenlijke aanvraag wordt gelijktijdig bij FWO (via het online aanvraagformulier in je FWO E-loket) en MOST ingediend, volgens de daar geldende modaliteiten.
 • Je stelt 10 externe referenten voor (om te zien wie in aanmerking komt bekijk je het reglement). Let op: referenten die een aanstelling genieten aan een Belgische universiteit, onderzoeksinstelling of welke andere organisatie ook of aan een soortgelijke instelling in China komen niet in aanmerking. Bovendien mag er ook geen Conflict of Interest (CoI) zijn tussen de opgegeven referenten en de Chinese partner(s).
 • Jouw aanvraag wordt aan een aantal van deze referenten voorgelegd ter evaluatie.
 • Een FWO jury buigt zich over je aanvraag en rankt alle projecten.
 • In samenspraak met MOST wordt een lijst met te financieren projecten opgesteld.
 • Deze lijst wordt voorgelegd aan de FWO Raad van Bestuur die de finale beslissing neemt.
 • Je kan nadien feedback vragen over deze beslissing.

Reglementen en downloads