Samenwerking Polen

Doel?

Het FWO wil internationale samenwerking, als hefboom voor excellentie, volop stimuleren. Daarom sluit het FWO met een aantal landen overeenkomsten om mogelijke uitwisselingsprojecten te financieren. 

Om de wetenschappelijke samenwerking tussen Vlaanderen en Polen verder te stimuleren, sloot het FWO een overeenkomst met de Polish Academy of Sciences (PAS).

Kenmerken?

 • Looptijd projecten: 3 jaar
 • Bedrag: financiering voor uitwisseling van onderzoekers
 • De reiskosten naar het gastland tot de werkplaats worden betaald door het uitzendland. Het gastland zal de verblijfskosten betalen.  
  • FWO betaalt voor de Poolse onderzoekers een forfaitaire dagvergoeding van € 50 bovenop de logementkosten, in geval van korte verblijven (minder dan 4 weken). Bij lange verblijven wordt dat € 1300 per maand bovenop de logementkosten.
  • PAS betaalt voor de Vlaamse onderzoekers een forfaitaire dagvergoeding van 90 PLN bovenop een maximumbedrag van 160 PLN voor de logementkosten, in geval van korte verblijven (minder dan 4 weken). Bij lange verblijven wordt dat 900 PLN per maand bovenop een maximumbedrag van 1600 PLN voor de logementkosten.
 • Oproep gesloten
 • Bekendmaking resultaten: variabel
 • Start project: januari 2016

Profiel en voorwaarden?

 • Je bent in het bezit van een doctoraat.
 • Je bent verbonden aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap (of aan een hogeschool van de overeenkomstige associatie) of je behoort tot het wetenschappelijk personeel van het Nederlandstalig kader van een wetenschappelijke instelling.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Je projectvoorstel moet gelijktijdig bij FWO en PAS ingediend worden.
 • Je stelt 3 externe referenten voor (om te zien wie in aanmerking komt bekijk je het reglement) Let op: Belgische en Poolse referenten komen niet in aanmerking!
 • Aan 1 referent zal er advies worden gevraagd.
 • De Commissie Internationale Wetenschappelijke Contacten (CIWC) buigt zich over je aanvraag.
 • De beslissing wordt in samenspraak met de Polish Academy of Sciences genomen.

  Reglementen en downloads