Onderzoeksproject

Doel?

De onderzoeksprojecten komen er op initiatief van de onderzoekers. Met deze projecten wil het FWO het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek bevorderen.

Kenmerken?

 • Periode: 4 jaar, met max. 2 jaar hernieuwbaar
 • Personeel- en werkingsmiddelen:  van € 45.000 tot € 130.000
 • Bijkomende uitrusting / “matching funding” :  maximum € 150.000
 • Indiendatum: 3 april 2018

 • Bekendmaking resultaten: 28 november 2018

 • Start project: 1 januari 2019
 • Slaagpercentage 2017: 20,45%

Profiel en voorwaarden?

 • Als ploeg van onderzoekers hebben jullie nood aan werkings-, uitrustings- en personeelskredieten.
 • Jullie onderzoek wordt uitgevoerd aan een ontvankelijke Vlaamse onthaalinstelling (artikel 3 van het reglement betreffende onderzoeksprojecten)
 • Jullie onderzoeksproject wordt uitgevoerd onder leiding van een promotor, eventueel in samenwerking met copromotor(en). (artikel 9 van het reglement betreffende onderzoeksprojecten)
 • Een onderzoeker kan per aanvraagronde voor maximum twee projecten optreden als (co-) promotor. Wie promotor was van een toegekend FWO-project, moet 1 aanvraagronde wachten.
 • Alle materiaal, verworven dankzij een werkings- of uitrustingskrediet van het FWO, wordt eigendom van de universiteit.
 • De onthaalinstelling is werkgever van het personeel bezoldigd op onderzoeksprojecten
 • Aan (co-) promotoren kan geen enkele bezoldiging  of cumulatie met een bezoldiging worden toegestaan in het kader van een onderzoeksproject.
 • Forfaitaire bedragen zijn niet langer van toepassing: de aanvragers dienen de geschatte reële kosten te vermelden (contacteer HR departement of de bevoegde dienst van uw instelling).
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit
 • Bekijk hier voor welke verschillende onderzoeksprojecten je kan aanvragen in deze ronde

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Je stelt 10 externe referenten voor. (zie het reglement voor de ontvankelijkheidscriteria)
 • Jouw aanvraag wordt aan een aantal van deze referenten ter evaluatie voorgelegd
 • De FWO-Expertpanels buigen zich over de aanvragen. 
 • De Expertpanels brengen verslag uit aan de raad van bestuur.
 • De raad van bestuur doet de aanstelling
 • Je kan nadien feedback vragen over deze beslissing
 • Meer informatie

Reglementen en downloads

De volgende formulieren zijn vanaf heden beschikbaar via het e-loket:

 • Template voor vorderingsverslag
 • Template voor eindverslag