Vernieuwd programma: Junior postdoctoraal onderzoeker

Doel?

Het junior postdoctorale mandaat wil onderzoekers, die nog maar pas in het bezit zijn van een  doctoraatsdiploma, ondersteunen in het uitbouwen van een zelfstandige, internationale onderzoeksloopbaan. Voor het financieren van een beperkt aantal mandaten werkt FWO samen met VITO.

Kenmerken?

 • Periode: 3 jaar
 • Salarisschaal: minimum € 4.053,81 - maximum € 6.319,49
 • NIEUWE OPROEP OPENT IN SEPTEMBER 2018
 • Indiendatum: 1 december 2018
 • Bekendmaking resultaten: juni 2019
 • Start mandaat: 1 oktober of 1 november 2019 (naar keuze van de kandidaat)

Profiel en voorwaarden?

 • Je bent in het bezit van een diploma doctor op proefschrift of van een diploma of certificaat dat in toepassing van de richtlijnen van de EU of een bilateraal akkoord.
 • Je kan je kandidaat stellen voor een junior postdoctoraal mandaat tijdens de eerste 3 jaar na het behalen van je doctoraat (datum doctoraatsdiploma), gerekend op 1 oktober van het jaar van aanvang.
 • Je hebt nog niet van dit mandaat genoten, ook niet gedeeltelijk.
 • Je kan maximum twee keer voor hetzelfde mandaat postuleren. Je kan onmiddellijk na jouw junior postdoctoraal mandaat, een senior postdoctoraal mandaat aanvragen.
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit
 • Bekijk de overgangsmaatregelen

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Je zoekt een hoofd van een onderzoekseenheid aan een ontvankelijke Vlaamse onthaalinstelling
 • Het hoofd van de onderzoekseenheid wordt gevraagd een aanbevelingsbrief te schrijven.
 • Je dient je aanvraag in via de online applicatie.
 • Je wordt in maart na de preselectie door het expertpanel al of niet uitgenodigd voor de tweede ronde met interview.
 • Als je bent uitgenodigd voor de tweede ronde, kom je in mei of juni op interview in het panel.
 • De raad van bestuur bekrachtigt de voorstellen
 • Je kan nadien feedback vragen over deze beslissing
 • Meer informatie

Reglementen en downloads