Nieuw programma: Senior postdoctoraal onderzoeker (oproep opent in september 2018)

Doel?

Het senior postdoctorale mandaat wil onderzoekers, die in het bezit zijn van een doctoraatsdiploma, ondersteunen in het uitbouwen van een zelfstandige, internationale onderzoeksloopbaan. Voor het financieren van een beperkt aantal mandaten werkt FWO samen met VITO.

Kenmerken?

 • Periode: 3 jaar
 • Salarisschaal: minimum € 4.053,81 - maximum € 6.319,49
 • NIEUWE OPROEP OPENT IN SEPTEMBER 2018
 • Indiendatum: 1 december 2018
 • Bekendmaking resultaten: juni 2019
 • Start mandaat: 1 oktober of 1 november 2019 (naar keuze van de kandidaat)

Profiel en voorwaarden?

 • Je bent in het bezit van een diploma doctor op proefschrift of van een diploma of certificaat dat in toepassing van de richtlijnen van de EU of een bilateraal akkoord.
 • Je kan je kandidaat stellen voor een senior postdoctoraal mandaat tijdens indien jouw doctoraatsdiploma (datum doctoraatsdiploma), behaald is minimum drie jaar en maximum zes jaar voor 1 oktober van het jaar van aanvang. 
 • Je dient door middel van een verklaring van jouw onthaalinstelling aan te tonen dat je over minimum twee jaar postdoctorale onderzoekservaring beschikt.
 • Je hebt nog niet van dit mandaat genoten, ook niet gedeeltelijk.
 • Je kan maximum twee keer voor hetzelfde mandaat postuleren.
 • Je kan steeds een senior postdoctoraal mandaat aanvragen indien je voorafgaand van een junior postdoctoraal mandaat hebt genoten. Het senior postdoctoraal mandaat moet in dat geval onmiddellijk aansluiten op het junior postdoctoraal mandaat.
 • Je kan ook een aanvraag doen als je nog niet eerder een postdoctoraal mandaat van het FWO had. Dan moet je wel aantonen dat je op 1 oktober van het jaar van aanvang over minimum twee jaar postdoctorale onderzoekservaring beschikt.
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit
 • Bekijk de overgangsmaatregelen

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Je zoekt een hoofd van een onderzoekseenheid aan een ontvankelijke Vlaamse onthaalinstelling (artikel 3 van het reglement postdoctoraal onderzoeker)
 • Het hoofd van de onderzoekseenheid wordt gevraagd een aanbevelingsbrief te schrijven.
 • Je dient je aanvraag in via de online-applicatie
 • Je wordt in maart na de preselectie door het expertpanel al of niet uitgenodigd voor de tweede ronde met interview.
 • Als je bent uitgenodigd voor de tweede ronde, kom je in mei of juni op interview in het panel.
 • De raad van bestuur bekrachtigt de voorstellen
 • Je kan nadien feedback vragen over deze beslissing
 • Meer informatie

Reglementen en downloads