Aspirant fundamenteel onderzoek (Oproep opent in december 2018)

Doel?

Het mandaat aspirant fundamenteel onderzoek is het belangrijkste financieringskanaal om jonge beloftevolle onderzoekers voor te bereiden op het behalen van een doctoraat. Voor het financieren van een beperkt aantal mandaten werkt FWO samen met:  SCK•CEN, L'Oreal-Unesco en VITO. Het doctoraatsonderzoek dient fundamenteel van aard te zijn.

Kenmerken?

 • Periode: 2 jaar, eenmaal hernieuwbaar
 • Netto beursbedrag:  minimum € 1.897,76
 • Forfaitaire werkingstoelage:  € 3.720 per jaar
 • NIEUWE OPROEP OPENT OP 17 DECEMBER 2018
 • Indiendatum: 1 maart 2019
 • Bekendmaking resultaten: oktober 2019
 • Start mandaat: 1 november 2019

Profiel en voorwaarden?

 • Je dient verbonden te zijn aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap, aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven of de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid in Brussel.
 • Je dient bij de start van het mandaat houder te zijn van een diploma dat minstens evenwaardig is aan een masterdiploma dat aansluit op een bachelorsdiploma en uitgereikt werd door de daartoe bevoegde instellingen van één van de landen van de EER of Zwitserland.
 • Je dient jouw masterdiploma of gelijkwaardig diploma, ten vroegste drie jaar voor de uiterste indiendatum van de oproep behaald te hebben.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Je zoekt een promotor aan een Vlaamse Universiteit.
 • De promotor gaat de verbintenis aan om jou als doctorandus degelijk te begeleiden.
 • De promotor wordt door het FWO gevraagd een aanbevelingsbrief te schrijven.
 • Je dient je aanvraag in via de online-applicatie.
 • De aanvragen worden aan de FWO-Expertpanels voorgelegd.
 • Je wordt begin juli na de preselectie door het expertpanel al of niet uitgenodigd voor de tweede ronde met interview.
 • Als je bent uitgenodigd voor de tweede ronde, kom je tussen 2 september en 4 oktober 2019 op interview in het panel.
 • De expertpanels brengen verslag uit aan de raad van bestuur.
 • De raad van bestuur beslist over de aanstelling.
 • Je kan nadien feedback vragen over deze beslissing.

Reglementen en downloads