Aspiranten mandaten SCK•CEN

Image001

Sinds 2007 financiert SCK•CEN elk jaar twee beurzen voor predoctoraal onderzoek en het bijhorende werkingskrediet voor jonge beloftevolle onderzoekers.

De wetenschappelijke commissies van het FWO stellen, zoals gebruikelijk, een rangschikking op van alle kandidaturen. Na toekenning van de mandaten door de Raad van Bestuur maakt het FWO een lijst van kandidaten die in aanmerking komen voor een SCK•CEN-mandaat over aan de SCK•CEN-jury.

De Jury voor het toekennen van de beurzen “SCK•CEN –FWO” is het Wetenschappelijk Adviescollege (WAC) van het SCK•CEN  in samenwerking met een vertegenwoordiger van het FWO.

Het SCK•CEN selecteert uit de lijst met gunstig gerangschikte kandidaat-FWO-aspiranten die wegens de beperkte financiële middelen geen mandaat kregen, uiteindelijk twee kandidaten met een voor het SCK•CEN relevant onderzoeksproject.

Na een positieve evaluatie tijdens het tweede jaar, conform de maatstaven van een aspirantenmandaat, staat het FWO in voor de financiering van de hernieuwing.