Aspiranten mandaten VITO

Vito

Sinds 2008 financiert VITO elk jaar twee beurzen voor predoctoraal onderzoek en het bijhorende werkingskrediet voor jonge beloftevolle onderzoekers.

De wetenschappelijke commissies van het FWO stellen, zoals gebruikelijk, een rangschikking op van alle kandidaturen. Na toekenning van de mandaten door de Raad van Bestuur maakt het FWO een lijst van kandidaten die in aanmerking komen voor een VITO-mandaat over aan de VITO-jury.

De Jury voor het toekennen van de beurzen “VITO–FWO” is samengesteld uit vertegenwoordigers van VITO, leden uit de academische wereld, minstens één persoon uit de industriële wereld en één vertegenwoordiger van het FWO.

Het VITO selecteert uit de lijst met gunstig gerangschikte kandidaat-FWO-aspiranten die wegens de beperkte financiële middelen geen mandaat kregen, uiteindelijk twee kandidaten met een voor het VITO relevant onderzoeksproject.

Na een positieve evaluatie tijdens het tweede jaar, conform de maatstaven van een aspirantenmandaat, staat het FWO in voor de financiering van de hernieuwing van het mandaat.

Meer info: https://vito.be/nl/fwo-vito-onderzoeksmandaat