SB 2018: lijst onderzoeksthema’s: keuzemogelijkheden kandidaat (SB expert panels worden ook volgens deze thema’s samengesteld)

BIO – Biologische Wetenschappen

SBBio10 - Moleculaire en cellulaire biologie

Moleculair onderzoek van celbiologische fenomenen, signaaltransductie, cellulaire interacties en weefselleer, synthetische biologie,celbiologische beeldvorming

SBBio40 - Toegepaste biologische wetenschappen 1 - ecologie

toegepaste ecologie  ecotoxicologie, milieu-monitoring, milieutechnologie, agrochemie, bodemkunde, hydrobiologie, aquacultuur, bosbouw

SBBio41 - Toegepaste biologische wetenschappen 2 - levensmiddelen

Levensmiddelen, levensmiddelen(bio)chemie, levensmiddelenmicrobiologie, levensmiddelentechnologie, levensmiddelenwetenschappen, fermentatietechnologie, foegepaste voedingsleer, dieetleer, voedselveiligheid

SBBio42 - Toegepaste biologische wetenschappen 3 - industriële biotechnologie  microbiologie

Industriële biotechnologie  microbiologie, enzymtechnologie, biokatalyse, bioprocestechnologie, fermentatietechnologie, bio-energieproductie, bioreactorkunde

SBBio43 - Toegepaste biologische wetenschappen 4 - land- en tuinbouw

Gewasbescherming, land-en tuinbouw,  naoogsttechnologie (bewaring), plantaardige productie, plantenbiotechnologie, veredeling van planten

GM – Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

SBGM10 - Gedrags- en maatschappijwetenschappen, (cultuurwetenschappen)

Gedrags- en maatschappijwetenschappen, cultuurwetenschappen, … in een context van economische finaliteit, bijv. economie (incl. ruimtelijke ordening/logistiek, mobiliteit en transport…); communicatiewetenschappen, psychologie, rechten, …

MED – Medische Wetenschappen

SBMed10 - Farmaceutische Wetenschappen

Farmacologie, toxicologie, farmaceutische (bio)technologie, klinische chemie, medicinale materiaaltechnologie, radiofarmaca, biomerkertechnologie (detectie), farmacognosie en fytochemie, nanotechnologie

SBMed11 - Medische Biochemie

Enzymologie, structurele biologie, functionele proteoomanalyse, biochemisch en metabolisch onderzoek, moleculaire modelering, glycobiologie, analytisch biochemische technieken, posttranslationele modificaties, proteomics, metabolomics, lipidomics, downstream processing, proteïnechemie

SBMed20 - Genetica en Functioneel Genoomonderzoek

Genomica, cytogenetica, genidentificatie, mapping, gentherapie, functionele genanalyse in gezondheid en ziekte; toegepast en klinisch genetisch onderzoek, moleculaire genetica, genetische epidemiologie, genetische associatie studies, gen-gen en gen-omgevingsinteracties

SBMed21 - Bio-informatica

Bio-informatica, systeembiologie, computationele biologie

SBMed22 - Ontwikkelingsbiologie en stamcelonderzoek

Onderzoek naar fertiliteits-, ontwikkelings-, regeneratie- en verouderingsprocessen, stamcelbiologie, proefdier sparend/-vrij onderzoek, cellulaire therapieën, bioreactortechnologie voor celcultuur toepassingen

SBMed30 - Immunologie

Immunologisch onderzoek bij de mens, vaccinologie, (auto)-inflammatie, allergologie, immunomodulatie en immuuntherapie

SBMed31 - Infectieziekten

Onderzoek van infectieziekten bij de mens, vaccinologie, parasitologie

SBMed40 - Kankeronderzoek

Onderzoek naar oncopathogenese, diagnose van kanker (inclusief imaging), kankertherapieën, inclusief immuuntherapie, radiotherapie, chemotherapie.

SBMed50 - Neurologie en Psychiatrie

Neurowetenschappelijk en psychiatrisch onderzoek (inclusief ophtalmologie en anesthesiologie)

SBMed51 - Organen en orgaansystemen: Orthopedie, kinesitherapie, dermatologie, tandheelkunde, maxillofaciale geneeskunde en KNO

Fysiologisch en pathologisch onderzoek naar musculoskeletaal systeem en reumatologie, kinesitherapeutisch onderzoek, orthopedie, bewegings- en revalidatiewetenschappen; dermatologisch onderzoek, dermato-cosmetica, tandheelkunde, maxillofaciale geneeskunde, neus-, keel- en oor-geneeskunde

SBMed60 - Organen en orgaansystemen: Cardiovasculair Systeem, Ademhalingssysteem, Nefrologie, Urogenitaal systeem, Reproductie, Hematologie

Fysiologisch en pathologisch onderzoek naar het cardiovasculair systeem (inclusief elektrofysiologie), het ademhalingssysteem, nefrologie en hematologie, urogenitaal systeem, reproductie, transplantatie

SBMed70 - Organen en orgaansystemen: Gastro-enterologie, Hepatologie, Endocrinologie, Metabolisme

Fysiologisch en pathologisch onderzoek naar gastro-enterologie, hepatologie, endocrinologie, metabolisme,transplantatie

SBMed80 - Gezondheidswetenschappen

Onderzoek gericht op het populatieniveau, epidemiologisch onderzoek, biostatistiek, gezondheidseconomie, gezondheidsorganisatie en management, preventieve geneeskunde, klinische studies, sportwetenschappen, volksgezondheid, therapietrouw, bio-ethiek, verpleegkunde, palliatieve zorgen, algemene geneeskunde, algemene pediatrie en neonatologie, gerontologie en huisartsgeneeskunde

SBMed90 - Diergeneeskunde en dierlijke productie

Diergeneeskunde, immunologisch onderzoek , onderzoek van infectieziekten; dierlijke productie, aquacultuur en visserij, huisvesting van huisdieren, veterinaire volksgezondheid

WT – Wetenschap en Technologie

SBWT30 - Data science

Databases en data mining, machine learning, artificiële intelligentie, beeld-, audio- en spraakverwerking, modellering

SBWT40 - Organische Chemie, Materiaalchemie/polymeerchemie  Biochemie

Organische Chemie (organische synthese  bio-organische chemie), Materiaalchemie (polymeerchemie, vaste stof chemie  supramoleculaire chemie)  biochemie; medicinale chemie, geneesmiddelensynthese

SBWT41 - Analytische  Anorganische Chemie

Analytische  Anorganische Chemie (incl. fysische en theoretische chemie),  geneesmiddelen analyse

SBWT50 - Informatica en datacommunicatie

Parallel en gedistribueerd programmeren, programmeertalen en technieken, software engineering, wetenschappelijk rekenen, software voor embedded real-time systemen, web- en informatiesystemen en hun management, computernetwerken, computerbeveiliging

SBWT60 - Chemische ingenieurstechnieken &  katalyse

Chemische ingenieurstechnieken, reactor technologie inclusief chemische kinetica, product ontwerp en formulatie, proces engineering, stroomlijning en intensifiëring (inclusief high throughput strategieën), homogene/heterogene / technische katalyse, transportverschijnselen, multi-fase stroming, microfluidics, multischaal modellering, poreuze materialen en membranen

SBWT61 - Materiaalkunde

Materiaal karakterisering (incl. niet-destructieve testen en mechanische eigenschappen van materialen), Nano- en biomaterialen, inclusief tissue engineering, Materialen en materiaalverwerking (poeders, keramische materialen, metalen, polymeren, composieten, textiel, colloïden, gels, vloeibare kristallen, bioafbreekbare materialen, etc.), oppervlakte engineering en tribologie, reologie

SBWT70 - Elektronica

Micro- en nano-electronica (incl. EMC en power management), circuits en systemen (incl. CAD), hoogfrequente schakelingen,  elektronica met geavanceerde materialen, opto-electronica en fotonica, ingebedde systemen, signaalverwerking, bio-elektronica en biomedische systemen en technieken

SBWT71 - Telecom

Telecommunicatie (hardware en transmissie), hoogfrequent ontwerp (antennes/straling/EMC), opto-elektronische communicatie

SBWT72 - Werktuigkunde

Mechatronica, productontwikkeling, ontwerptechnologie en productietechnieken;   Energie-generatie en energie-omzettingssystemen, warmteoverdracht en vloeistoffenmechanica

SBWT73 - Biomechanica

biomechanica (musculo-skeletaal, implantaten), cardiovasculaire vloeistofmechanica; weefselengineering, robotchirurgie.

SBWT80 - Aardwetenschappen

Petrologie en mineralogie, geochemie, geologie, sedimentologie, bodemkunde, oceanografie, fysische geografie, cartografie en geo-informatiewetenschappen

SBWT90 - Bouwkunde en architectuur

Structurele ingenieurskunde; (duurzame) bouwmaterialen en -technieken; bouwfysica  en energie-efficiënt (ver)bouwen,  architectuur en stedenbouw