Verdeling toekenning mandaten per panel

De bepaling van het aantal mandaten dat elk panel kan toekennen, zal zowel voor de pre- als postdoctorale mandaten eerste termijn gebeuren volgens de formule: 50% van het totaal toe te kennen mandaten wordt over de panels verdeeld volgens de algemene slaagkans (zijnde het aantal beschikbare mandaten/het aantal aangevraagde mandaten) en de overige 50% zal toegekend worden volgens de verdeling zoals die in de periode 2011-2016 is doorgevoerd. Deze verdeling was de volgende:

 

Toekenningen aspirant

2011-2016

Toekenningen postdoc I

2011-2016

 

 #

%

 

 #

%

BIO

144

11,4

BIO

138

13,8

CULT

223

17,7

CULT

150

15

GM

228

18,1

GM

154

15,4

INTDIS

29

2,3

INTDIS

29

2,9

MED

323

25,6

MED

241

24,1

WT

315

25

WT

287

28,7

Totaal

1262

100

Totaal

999

100

 

Deze wijze van verdeling van de mandaten volgens deels een algemene slaagkans en deels een ‘historische’ spreiding wordt toegepast met het oog op een geleidelijke overgang naar het uniforme systeem van toekenning over alle panels heen.

Voor de postdoctorale mandaten hernieuwing geldt nu reeds een uniforme slaagkans van 75%. Na de rangschikking van de mandaataanvragen in de panels beslissen per domein de voorzitters en ondervoorzitters van de desbetreffende panels over de verdeling van de mandaten per panel. De domeinpanels voeren die selectie uit op basis van een vergelijking tussen de rangschikkingen in de betrokken panels.