BiR&D Multi-Disciplinary PhD Award 2018

Doel?

Industriële valorisatie en maatschappelijke relevantie zijn voor de Belgian Industrial Research and Development Board (BiR&D) zeer belangrijk. Daarom organiseert het FWO en het Fonds de la Recherche Scientifique – FNRS, op initiatief van BiR&D, jaarlijks de BiR&D Multi-Disciplinary PhD Thesis Award, ter bekroning van een doctoraatsthesis die een originele en multidisciplinaire bijdrage levert met de mogelijkheid tot industriële valorisatie en maatschappelijke relevantie. In 2018 zullen twee prijzen worden toegekend één in het gebied “Life & Health Sciences” en één in het gebied “Science & Technology”.

Kenmerken?

 • twee prijzen elk ter waarde van € 10.000
 • bekroning van een doctoraatsthesis met maatschappelijke relevantie die een originele en multidisciplinaire bijdrage levert met de mogelijkheid tot industriële valorisatie.

 Profiel en voorwaarden?

 • Je bent een jonge beloftevolle onderzoeker.
 • Je hebt je doctoraat behaald aan een Belgische universiteit tussen 1 november 2016 en 31 oktober 2017*

*het doctoraatsdiploma wordt verkregen na het succesvol (publiek) verdedigen van een proefschrift.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Oproep gesloten
 • Je voegt je CV (inclusief lijst van publicaties) en een elektronische versie van het doctoraat  toe.
 • Je kandidatuur wordt aan een jury voorgelegd.
 • De jury stelt een laureaat per prijs voor.
 • De Raad van Bestuur beslist over de toekenning.  

Reglementen en downloads

 • Reglement
  Dit reglement bevat alle voorwaarden, procedures,… om te kandideren voor de Wetenschappelijke prijs BiR&D Multi-Disciplinary PhD Thesis 2017.