Wetenschappelijke Prijs Gustave Boël - Sofina Fellowships

Doel?

Het FWO wil mobiliteit van onderzoekers zoveel mogelijk stimuleren. Dankzij de hulp van de Koning Boudewijnstichting, namens het Platform voor Opleiding en Talent, kunnen jonge onderzoekers een aanvraag indienen voor de Gustave Boël – Sofina Fellowship om naar het buitenland te gaan voor een wetenschappelijk verblijf van 6 of 12 maanden gedurende het academiejaar 2018-2019.

De Gustave Boël – Sofina Fellowships omvatten reiskosten en een vaste toelage van 1650 Euro per maand. Deze maandelijkse toelage kan gebruikt worden voor huisvesting, dagelijks levensonderhoud, kosten verbonden aan onderzoek of opleiding die ondernomen wordt in het kader van het buitenlands verblijf, en voor vervoer ter plaatse. 

Kenmerken?

 • Fellowship voor een verblijf van 6 of 12 maanden in een land naar keuze wereldwijd met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika (USA).
 • bedrag: reiskosten en een vaste toelage van € 1.650 per maand
 • Deze toelage kan gebruikt worden voor huisvesting, dagelijks levensonderhoud, vervoer ter plaatste of voor kosten die verbonden zijn aan het onderzoek of de opleiding.
 • Uitgaven hoger dan € 500 moeten vergezeld zijn van een betalingsbewijs. 

Profiel en voorwaarden?

 • Je bent een doctoraatsstudent met een Masterdiploma (MA of MSc) behaald na 1 november 2013 en je bent verbonden aan een Belgische universiteit gedurende minstens de 12 maanden voorafgaand aan de uiterste indiendatum (31 oktober 2017) én gedurende de volledige periode van het buitenlands verblijf.
 • Je hebt je onderscheiden tijdens je studies.
 • Je beschikt over een goede kennis van het Engels en/of de relevante taal (talen) van de onthaalinstelling en je opleiding/onderzoek.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Oproep gesloten
 • Bij het formulier voeg je een gedetailleerd CV (incl. publicatielijst), een persoonlijke motivatiebrief, een referentiebrief van je promotor, een brief met uitnodiging van het gastinstituut en een gedetaileerd CV van het hoofd van het gastinstituut.
 • De jury evalueert alle kandidaten
 • De jury stelt (een) laurea(a)t(e)en) voor
 • De Raad van Bestuur van het Platform voor Opleiding en Talent beslist over de toekenning.

Reglementen en downloads